Het lezen van de tarotkaarten met de methode van de Davidster

Het achterliggende symbool

DavidsterDe Davidster, een perfect symmetrische 6-puntige ster, ontstaan door het verenigen van twee gelijkzijdige driehoeken, is een van de meest geliefde symbolen voor esoterici van alle tijdperken.

Het gebruik en de betekenis ervan gaan veel verder dan de Tarot en waarzeggerij. Denk alleen maar aan het feit dat het onder andere het symbool is van een heel volk: de Joden.

Esoterie en vrijmetselarij zijn in de geschiedenis bovendien nauw met elkaar verbonden en het is bijna overbodig om te wijzen op het belang van de driehoek van de piramide (ook ondersteboven) in de vrijmetselarij.

De Davidster, bestaande uit een driehoek die naar boven wijst en een driehoek die naar beneden wijst, is dan ook de apotheose van de esoterische symboliek, zozeer zelfs dat je er bij het doorbladeren van de boeken van de vroegste esoterici al op de eerste bladzijden letterlijk tegenaan loopt.

De legende

Om te begrijpen (en vooral te onthouden) hoe je de tarotkaarten met de methode van de Davidster moet lezen, is het heel nuttig om een van de legendes achter dit symbool te kennen.

De Davidster ontstaat door het verenigen van twee driehoeken.

De eerste driehoek staat voor het element water (vrouwelijk). Deze wijst naar beneden, omdat het water normaliter naar beneden stroomt en de ruimtes vult.

De tweede driehoek staat voor het element vuur (mannelijk). Deze wijst naar boven, omdat het vuur normaliter naar de bovenliggende lagen stijgt.

Volgens de legende heeft God, toen hij Adam en Eva uit het aardse paradijs verdreef, hen bij eeuwig besluit veroordeelde om voor hun levensonderhoud op elkaar te rekenen, waardoor ze onverbrekelijk met elkaar verbonden waren.

Uit deze onlosmakelijke verbondenheid van mannelijk en vrouwelijk ontstaat de Davidster die wij zullen gebruiken voor het lezen van de Tarot.

Aan de slag gaan

Bij de methode met de Davidster kun je het hele tarotdeck gebruiken, of alleen de 22 kaarten van de Grote Arcana. De keuze is aan jou.

De kaartlegger schudt de kaarten en geeft de stapel aan de vraagsteller met het verzoek deze te splitsen.

Als hij de kaarten weer bij elkaar heeft verzameld, gaat de kaartlegger over tot het openleggen van de kaarten op tafel. Daarbij begint hij met het leggen van de kaarten van de vrouwelijke driehoek, dus de driehoek die naar beneden wijst (kaarten 1 tot 3).

Vervolgens vormt hij de mannelijke driehoek, die naar boven wijst (kaarten 4 tot 6).

Ten slotte plaatst hij de centrale kaart (7).

Het lezen van de tarotkaarten met de methode van de Davidster

Hieronder geef ik je een overzicht van de specifieke nuances en context van de betekenis van elke afzonderlijke kaart, die op basis van de positie worden bepaald.

De betekenis van de kaarten bij de methode met de Davidster

  • Kaart 1 - Mogelijkheden. Deze geven de externe elementen aan die gunstig zijn voor de vraagsteller. Oplossingen en hulpmiddelen die de vraagsteller op zijn weg zal vinden.
  • Kaart 2 - Beperkingen. Deze geven de externe elementen aan die ongunstig zijn voor de vraagsteller. Onverwachte gebeurtenissen, obstakels, onbekende situaties.
  • Kaart 3 - De basis. De situatie waar het consult betrekking op heeft, de wensen van de vraagsteller. De achtergrond die de vraagsteller schetst voor het consult, of die de kaartlegger eruit afleidt als hij denkt dat de vraagsteller niet echt oprecht is, of niet objectief genoeg is.
  • Kaart 4 - Gebeurtenis in de toekomst. Dit geeft, waar mogelijk, een exacte en zekere gebeurtenis in de toekomst aan. Deze gebeurtenis kan wel of niet plaatsvinden: het zijn alle andere kaarten bij elkaar die ons daarover meer aanwijzingen geven (uitgaande van de proactieve rol die de vraagsteller moet spelen om te zorgen dat dit gebeurt).
  • Kaart 5 - Het heden. Deze kaart stelt de vraagsteller en zijn heden voor. Het geeft de situatie weer waar het consult betrekking op heeft (meer gespecificeerd dan bij andere consultmethodes).
  • Kaart 6 - Gebeurtenis in het verleden. Een specifieke gebeurtenis uit het verleden, die vaak een doorslaggevende rol in de hele kwestie speelt. Vaak is er sprake van een zeer precieze gebeurtenis, die ook in de gedachten van de vraagsteller goed duidelijk is, en deze kaart helpt om de betekenis ervan te verklaren. Maar ook als het niet duidelijk is, is het toch een relevante gebeurtenis, die bij de vraagsteller zeer duidelijke sporen heeft nagelaten.
  • Kaart 7 - De gids. De laatste kaart, de conclusie van de hele lezing. Naar welke kant zal de balansnaald doorslaan? Zullen de mogelijkheden (kaart 1) of de beperkingen (kaart 2) de overhand hebben? Of zal de vraagsteller de situatie uit vrije wil onder controle kunnen houden?

Gedetailleerde informatie

Als je de betekenis van de tarotkaarten nog steeds niet helemaal goed onder de knie hebt, kun je hier mijn samenvattende gids met betrekking tot de betekenis van de tarotkaarten lezen.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing