Het lezen van de tarotkaarten met de methode van de Levensboom van de Kabbala

De inspiratiebron voor deze methode

Levensboom van de KabbalaDeze manier van lezen is geïnspireerd op de Levensboom, de basis van de Kabbala.

De Kabbala is niets meer dan een verzameling van mystieke en esoterische leerstellingen die hun oorsprong vinden in het Jodendom en van meester op discipel zijn overgeleverd aan de uitverkorenen. Door de kenmerken van inwijding en geheimhouding ten opzichte van niet-uitverkorenen zijn deze leerstellingen bijna helemaal intact gebleven.

De Levensboom van de Kabbala, de symbolische weergave van de schepping van het heelal, en van de wetten die er nog steeds op van toepassing zijn.

Deze boom is samengesteld uit 10 Sefirot, de instrumenten van God, die we in de ons omringende wereld kunnen vinden. Dit zijn de instrumenten die God voor de schepping heeft gebruikt en het zijn ook de kenmerken van de wereld die op deze manier is geschapen. Soms kunnen ze verwijzen naar de emotionele kant van één individu, ook binnen een bepaalde situatie.

De Sefirot zijn 10 algemene beginselen die wij in ons chaotische leven kunnen tegenkomen en die ons in staat stellen om er orde in te scheppen en er betekenis aan te geven, om het op de juiste manier te interpreteren.

Het is dus duidelijk waarom de Levensboom van de Kabbala zo goed bij de Tarot past. Namelijk omdat beiden tot doel hebben om de situatie waarin wij leven te bestuderen. Om deze reden werd de Levensboom al door de eerste esoterici gebruikt om de Tarot te lezen.

Aanwijzingen voor het gebruik

Deze methode voor het lezen van de Tarot wordt aanbevolen voor ervaren kaartleggers, omdat het een zeer complexe methode is en omdat er oneindig veel ruimte is om dieper op de materie in te gaan.

Toch moet het niet worden gezien als iets wat is uitgesloten voor wie nog aan het leren is. Probeer het maar eens, want door je vaardigheden te verbeteren en je kennis te vergroten, zal het je langzamerhand beter afgaan.

De Levensboom bevat bijvoorbeeld 22 paden, net als de Grote Arcana van de Tarot. Alleen al door dit aspect in ogenschouw te nemen, is het dus duidelijk dat je over verschillende soorten kennis moet beschikken. Niets belet je echter om dit bij de eerste lezingen te vergeten.

Aan de slag gaan

Ik adviseer je om het hele tarotdeck te gebruiken, dus ook de kaarten van de Kleine Arcana. Maar niets verhindert je om dit anders te doen.

De kaartlegger schudt de kaarten en geeft de stapel aan de vraagsteller met het verzoek deze te splitsen.

Als hij de kaarten weer bij elkaar heeft verzameld, gaat de kaartlegger over tot het openleggen van de kaarten op tafel. Daarbij begint hij met de kaarten van links naar rechts in kolommen van drie kaarten te leggen. Deze staan voor de zuilen van de Levensboom.

Het lezen van de tarotkaarten met de methode van de Levensboom van de Kabbala

Hij legt de kaarten 1 tot en met 3 open op tafel (de zuil van de strengheid).

Hij legt de kaarten 4 tot en met 6 dicht op tafel (de zuil van het geweten).

Hij legt de kaarten 7 tot en met 9 open op tafel (de zuil van de compassie).

Hij legt kaart 10 open op tafel (de kroon).

Als hij de kaarten die tevoorschijn zijn gekomen heeft geobserveerd, draait hij de 3 dichte kaarten in de middelste kolom om en legt ze open.

De betekenis van de kaarten op basis van hun positie

  • Kaart 1 - Binah (intelligentie, begrip). Hiermee kunnen wij dat bereiken wat ons interesseert. Het is ook de intelligentie die wij nodig hebben om de situatie te begrijpen en te ontleden.
  • Kaart 2 - Gevurah (strengheid, gerechtigheid, macht). Dit is een zeer belangrijke kaart. Aan de basis daarvan ligt het besef dat een situatie zonder tussenkomst doorgaans hetzelfde blijft. Spanning tussen het bewaren van de eigen identiteit en het zoeken naar verandering. Het benodigde wordt er door de “hemelse chirurg” uitgesneden en weggegooid.
  • Kaart 3 - Hod (eeuwigheid, eer, glorie). In de praktijk brengen wat inmiddels is begrepen. Datgene wat in de andere, meer abstracte posities naar voren kwam, verbinden met de werkelijkheid en het werkbaar maken.
  • Kaart 4 - Tiferet (schoonheid). De diepste gevoelens, de zuiverste verlangens van de vraagsteller. Het besef van het eigen verlangen en de acceptatie van een onvolmaakte situatie (wordt deze door het accepteren van onvolmaaktheden uiteindelijk niet “volmaakt”?).
  • Kaart 5 - Yesod (fundering). De bewustwording van het feit dat onze waarnemingen en gevoelens niet objectief zijn. Hier is niets negatiefs aan. Het is slechts de laatste stap om aan zichzelf te werken, alvorens over te kunnen gaan tot materiële realisatie (om de dingen te krijgen waar we ze willen hebben).
  • Kaart 6 - Malkuth (koninkrijk). De werkelijkheid. Hoe het op dit moment is, en hoe het werkt (inclusief datgene wat we misschien niet leuk vinden, maar waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen omdat het niet aan ons ligt).
  • Kaart 7 - Chokmah (wijsheid). Het idee, het begin van alles. De oerimpuls die je ernaar doet verlangen om te handelen, om te realiseren.
  • Kaart 8 - Chesed (barmhartigheid, vergeving). Jij, jouw karakter. Jouw waarden, jouw levensfilosofie en hoe de rest van het consult hierdoor wordt beïnvloed.
  • Kaart 9 – Netzach (triomf, overwinning). Emoties en passies. De prikkels, de gevoelens, de energieën die ons bewegen. Het is alles wat ons bezighoudt. Het gevoel van liefde.
  • Kaart 10 – Kether (de kroon). Waar datgene wat we wensen vandaan zal komen. Een nieuwe kans die ons gelukkig zal maken en waardoor de kaarten van de rest van het consult open worden gelegd alsof het bloemblaadjes zijn.

Gedetailleerde informatie

Als je de betekenis van de tarotkaarten nog steeds niet helemaal goed onder de knie hebt, kun je hier mijn samenvattende gids met betrekking tot de betekenis van de tarotkaarten lezen.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing