De betekenis van de tarotkaart “De Dood”

De tarotkaart De DoodDe kaart De Dood is kaart nummer 13 van de Tarot. In de christelijke traditie wordt dit getal als een slecht voorteken beschouwd, waarschijnlijk omdat er aan het Laatste Avondmaal 13 gasten deelnamen, namelijk de twaalf apostelen en Jezus Christus, die al gauw door Judas werd verraden.

Maar dit is zeker niet het enige element dat van de kaart De Dood een verontrustende afbeelding maakt. Het meest in het oog springend is ongetwijfeld het skelet waarmee de Dood wordt weergegeven, wat weinig ruimte laat voor interpretatie. Daarnaast is er ook een enorme zeis te zien, die de zielen doorklieft, en delen van verminkte lichamen op de grond.

Zelden kunnen de tarotkaarten op zo’n voor de hand liggende manier worden gelezen. De kaart De Dood is echter geen heel negatieve kaart, en is eigenlijk ook niet alleen maar negatief.

Waarschijnlijk was het weergeven van de kaart De Dood op dusdanige bloederige wijze alleen maar een manier om zijn figuur te bezweren.

Algemene interpretatie van de kaart

De kaart De Dood is niet alleen maar negatief. Integendeel, vaak is deze dat juist helemaal niet.

Een van de mogelijke betekenissen van de kaart De Dood is het bevrijden van onze kwellingen, onze gedachten, onze zorgen.

De Dood is dan ook een zeer specifieke levensfase. Het duidt op een fase van een cyclus, die leidt tot vernieuwing. De betekenis van de kaart is dus die van het einde van de huidige situatie, waaruit een nieuwe situatie ontstaat.

Het kan een aansporing zijn om het verleden te vergeten. Zonder De Dood is er namelijk geen ruimte voor de geboorte van hetgeen dat later kan ontstaan.

De Dood is ook een aansporing om van het leven te genieten. Herodotus vertelt ons hoe aan het einde van de diners van de rijke Egyptenaren een man rondliep met een houten kist met daarin de weergave van een lijk, die iedereen eraan herinnerde om te drinken en plezier te hebben, want na de dood zullen we allemaal net zo zijn als hij.

Als laatste moet men bedenken dat de Dood een uiterst eerlijk en rechtvaardig figuur is. Het treft in feite iedereen, ongeacht sociale klasse, rijkdom en machtspositie. Op de kaart De Dood liggen één of meer afgehakte gekroonde hoofden op de grond.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Als een voorafgaande situatie niet wordt afgesloten, kan er niets goeds uit voortkomen.
  • Een situatie raakt in een impasse, omdat er iets moet worden afgesloten. Als iemand die een fout heeft gemaakt niet oprecht zijn verontschuldigingen aanbiedt, zal er bijvoorbeeld nooit echte vooruitgang kunnen worden geboekt.
  • Het einde van jouw zorgen. Een situatie die voor jou voor een lange lijdensweg heeft gezorgd, staat eindelijk op het punt om te worden beëindigd, met al het moois dat zich daarna kan voordoen.
  • Er is een verandering op komst. En deze verandering zal zich voltrekken met een duidelijke, onmiskenbare gebeurtenis, met een uitgesproken, ondubbelzinnige omschakeling.
  • Als je het verleden niet wilt vergeten, geef je geen ruimte voor het nieuwe.
  • Het recht zal zegevieren. Iemand die machtiger is dan jij, die jij altijd al onverdraaglijk vond, zal spoedig tegenslag ondervinden, en zal boeten voor zijn slechte gedrag.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing