Niet iedereen weet dat...

Kroon met zwaardDe wereld van de Tarot ongelooflijk rijk en gevarieerd is. Liefhebbers ervan vormen een zeer uiteenlopende groep, variërend van verstokte Franse kaartspelers tot historici die hun leven lang tussen de eindeloze archieven in Midden-Italië hebben doorgebracht.

Daarbij komt dat de Tarot beschouwd werd als de universele sleutel tot de oudste en zuiverste wetenschap, die verloren was gegaan en nu opnieuw is ontdekt. In de hele 19e eeuw was er geen intellectueel te vinden die niet bekend was met de Tarot en die er, in positieve of negatieve zin, niet over praatte.

Toen ontstonden de vrijmetselarij en de esoterische broederschappen, zoals de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad, en werd de Tarot gebruikt als een pad van inwijding en spirituele beklimming.

Laten we Carl Gustav Jung niet vergeten, de beroemde psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie. Hij heeft zijn leven gewijd aan de studie van de archetypen, dezelfde symbolen die we terugvinden in de tarotkaarten.

Kortom, door de eeuwen heen heeft zo’n beetje iedereen zich wel verdiept in de tarot, waardoor er een schat aan rijkdommen is ontstaan die we vandaag de dag nog steeds kunnen bewonderen in de bibliotheken van een aantal particuliere liefhebbers, maar ook in de belangrijkste musea ter wereld.

In deze rubriek kun je meer informatie vinden. Niet alleen ter verduidelijking, maar ook om een idee te krijgen van hoe omvangrijk en eindeloos (en soms zelfs zeer “origineel”) de literatuur, de studies en de meningen over de Tarot zijn.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing