PRIVACY

Bij tarotvanrob.com hechten wij veel waarde aan uw privacy.

Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet op.

Als wij toch in het bezit mochten komen van uw persoonsgegevens, dan zullen deze in geen geval aan derden worden verstrekt.

Advertentiecookies

Op de pagina’s van tarotvanrob.com waar reclame aanwezig is, is het mogelijk dat aanbieders van reclamediensten (bijv. Google) cookies gebruiken om gegevens over gebruikers en hun surfgedrag op het web op te slaan.

Deze gegevens worden gebruikt om elke gebruiker de meest toepasselijke en interessante reclame te tonen.

Als een gebruiker geen gepersonaliseerde reclame wil zien, maar de voorkeur geeft aan algemene reclame, kan hij of zij op de speciale pagina van het Network Advertising Initiative verzoeken om het gebruik van cookies door derden uit te schakelen (als de provider of het advertentienetwerk deze functie aanbiedt).

Ook bij reclamecookies komen wij bij tarotvanrob.com op geen enkele wijze in het bezit van uw gegevens.

En mochten wij hier op enigerlei wijze kennis van nemen, dan worden uw gegevens niet opgeslagen of aan derden verstrekt.

Zie “Informatie 3” voor de volledige lijst van aanbieders van advertentietechnologie.

INFORMATIE 1:
Privacybeleid in overeenstemming met de huidige wetgeving

Wij informeren u over het volgende:

- Doeleinden en verwerkingsmethoden waarvoor de gegevens bestemd zijn.

Om de tarotkaarten op onze website gratis en op maat te kunnen raadplegen, verzoeken wij u tot het verstrekken van een aantal persoonsgegevens.

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, worden in realtime door onze systemen gebruikt en worden niet opgeslagen of op enigerlei wijze aan derden gecommuniceerd.

- Rechtsgrond van de verwerking.

Bij tarotvanrob.com worden uw gegevens niet opgeslagen. Wij vragen niet om uw contactgegevens (e-mail, telefoon, enz.). Als de gebruiker een gegeven invoert is het heel duidelijk waarvoor dit is bedoeld en hoe dit zal worden gebruikt (en dit gegeven zal alleen en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt). Als rechtsgrondslag gebruiken wij daarom “verwerking noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst”.

- Verplichte of facultatieve aard van de gegevensverstrekking en gevolgen van een eventuele weigering om te reageren.

De gegevens die wij vragen zijn verplicht. Zonder deze gegevens kunt u niet verder gaan met de op maat gesneden tarotlezing.

Wie echter pertinent niet zijn of haar persoonsgegevens bekend wil maken, kan gebruik maken van fictieve gegevens. Het spreekt voor zich dat het tarotconsult met onechte gegevens minder nauwkeurig zal zijn, omdat deze niet op uw persoon kan worden toegesneden.

- Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

Uw gegevens komen niet terecht bij natuurlijke personen. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door onze programma’s, dus door geautomatiseerde IT-systemen. Daarom zal niemand uw gegevens onder ogen krijgen, omdat wij deze niet opslaan of vrijgeven.

- Bewaartermijn van de gegevens.

Uw gegevens worden niet door ons opgeslagen en worden dus ook niet door ons bewaard.

- Rechten van de belanghebbende.

De belanghebbende heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om de persoonsgegevens in te zien of te corrigeren, de verwerking van deze gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, en ook heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De belanghebbende heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en de toestemming in te trekken.

De belanghebbende heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De belanghebbende heeft het recht om een bevestiging te ontvangen van elke gegevensverwerking, met een gedetailleerde beschrijving van het soort gegevens dat wordt verwerkt en alle details die hier betrekking op hebben.

De belanghebbende heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken. En in dit geval heeft hij er recht op dat deze keuze wordt doorgegeven aan alle andere ontvangers die over zijn gegevens beschikken.

De belanghebbende heeft het recht om zijn gegevens over te dragen aan een andere ontvanger.

De belanghebbende heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De belanghebbende heeft het recht om onverwijld op de hoogte te worden gesteld van iedere inbreuk op zijn persoonsgegevens.

Raadpleeg de geldende Europese wetgeving voor nadere informatie met betrekking tot de rechten van de belanghebbende (hier voor de duidelijkheid samengevat).

- Identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Rob Sánchez, via Dodi 89, Modena, Italia. Je kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar het e-mailadres op onze contactpagina.

INFORMATIE 2:
Informatie over het gebruik van cookies in overeenstemming met de huidige wetgeving

- Korte versie

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, is het nodig om te weten welke pagina’s je bezoekt. Wij maken gebruik van een dienst (Google Analytics) die deze gegevens verstrekt en gebruik kan maken van cookies. Door het gebruik van deze tool kan Google zien dat je onze website hebt bezocht en je surfgedrag bijhouden.

Onze website en de diensten die wij hier aanbieden, worden ondersteund door advertenties. Hiervoor gebruiken we een dienst genaamd “Google AdSense”/“DoubleClick” die gebruik kan maken van cookies. Door het gebruik van deze tool kan Google zien dat je onze website hebt bezocht en je surfgedrag bijhouden.

Kortom, er zijn externe bedrijven die kunnen zien dat je onze website hebt bezocht en die je surfgedrag kunnen bijhouden. Zij vallen niet onder onze directe controle, maar wij zijn van mening dat dit geen bedreiging vormt voor de veiligheid van jouw gegevens, die met de hoogst mogelijke beveiligingsniveaus worden beheerd.

Lees hieronder meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, en voor alle links en aanwijzingen die nodig zijn om jouw voorkeuren te beheren.

- Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstreeksen die de websites die de gebruiker heeft bezocht naar diens terminal (meestal naar de browser) zenden, waar ze worden opgeslagen en bij het volgende bezoek van de gebruiker weer terug naar deze websites worden verzonden. Bij het bezoeken van een website kan de gebruiker op zijn terminal ook cookies ontvangen die door andere websites of webservers (zogenaamde “derden”) worden verzonden, die een aantal gegevens (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, bepaalde links naar pagina’s van andere domeinen) kunnen bevatten, die zich op de bezochte website bevinden.

- Wat zijn technische cookies?

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt om “de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij”.

Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of exploitant van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in: navigatie- of sessiecookies, waardoor een normale navigatie en een normaal gebruik van de website wordt gegarandeerd (waardoor bijvoorbeeld een aankoop kan worden gedaan of een authenticatie kan worden uitgevoerd om toegang te krijgen tot gereserveerde gebieden); analytische cookies, die vergelijkbaar zijn met technische cookies mits ze rechtstreeks door de websitebeheerder worden gebruikt om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en de manier waarop ze de website bezoeken; functionele cookies, die de gebruiker in staat stellen om op basis van een aantal geselecteerde criteria te navigeren (bijvoorbeeld taal, voor aankoop geselecteerde producten), teneinde de dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren.

- Gebruiken we bij tarotvanrob.com technische cookies?

Ja.

We gebruiken een analytische cookie om het aantal keren dat u van de systemen op onze website gebruik maakt te tellen, en een analytische cookie om te zien via welke weg u bij ons terecht bent gekomen.

Wij vinden het belangrijk om nogmaals aan te geven dat deze gegevens zich alleen bevinden op het apparaat dat u gebruikt en dat deze op geen enkele manier door ons worden opgeslagen.

Tot slot maakt onze website gebruik van Google Analytics, een systeem om statistieken op te stellen, dat gebruik kan maken van cookies. Hier vindt u alle nadere bijzonderheden en de manieren om deze uit te schakelen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

- Wat zijn profileringscookies?

Profileringscookies zijn bedoeld om profielen aan te maken die betrekking hebben op de gebruiker en worden gebruikt voor het versturen van reclameboodschappen die aansluiten bij de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het web heeft laten zien.

- Gebruiken we bij tarotvanrob.com profileringscookies?

Wij niet, nee.

Maar op onze website staat reclame van Google/DoubleClick, en deze kan gebruik maken van profileringscookies.

Hier vindt u alle nadere bijzonderheden en de manieren om het gebruik van profileringscookies uit te schakelen: https://adssettings.google.com/

Zie “Informatie 3” voor de volledige lijst van aanbieders van advertentietechnologie.

- En de Facebook “Pixel”?

De zogenaamde Facebook Pixel (die ook op onze website aanwezig is) is vergelijkbaar met een profileringscookie.

Dit is een andere technologie dan een cookie, maar met in sommige gevallen een vergelijkbare functionaliteit.

Hier vindt u alle nadere bijzonderheden over de privacy van Facebook en de bijbehorende tools, en de manieren waarop u uw voorkeuren kunt instellen: https://www.facebook.com/policies/cookies/

- Hoe kan ik mijn opties met betrekking tot het gebruik van cookies door de site kenbaar maken met behulp van de instellingen van mijn browser?

In bijna alle browsers kan het gebruik van cookies worden beheerd in de instellingen.

Er zijn honderden browsers, dus er bestaat geen eenduidige procedure.

Een van de meest populaire browsers is Google Chrome. De instructies voor het beheren van cookies vind je hier: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

De meeste andere populaire browsers werken op nagenoeg dezelfde manier.

INFORMATIE 3:
Volledige lijst van aanbieders van advertentietechnologie

Aanbieder van advertentietechnologie: URL:
Googlehttps://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
ADEXhttp://theadex.com
Aarkihttp://corp.aarki.com/privacy
AdClearhttps://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/
AdLedgehttps://adledge.com/data-privacy/
AdMaximhttp://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/
AdTribahttps://privacy.adtriba.com/
Adacadohttps://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/
Adara Mediahttps://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/
Adformhttps://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/
Adikteevhttps://www.adikteev.com/eu/privacy/
Adlooxhttp://adloox.com/disclaimer
Adludiohttps://www.adludio.com/terms-conditions/
Admedohttps://www.admedo.com/privacy-policy
Admetricshttps://admetrics.io/en/privacy_policy/
Adobe Advertising Cloudhttps://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html
Adventorihttps://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/
Akamaihttp://www.akamai.com/compliance/privacy
Amazonhttps://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
Amobeehttps://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines
Analightshttps://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf
AppLovin Corp.https://www.applovin.com/privacy
AppNexus (Xandr) Inchttps://www.xandr.com/privacy/
Arrivalisthttps://www.arrivalist.com/privacy#gdpr
AudienceProjecthttps://privacy.audienceproject.com/
Aunicahttps://aunica.com/privacy-policy/
Avocethttp://avocet.io/privacy-portal
BDSK Handels GmbH & Co. KGhttps://www.xxxlutz.de/c/privacy
Bannerflowhttps://www.bannerflow.com/privacy
Batch Mediahttps://theadex.com/privacy-opt-out/
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/privacy.html
Betgeniushttps://ssl.connextra.com/resources/Connextra/privacy-policy/index-v2.html
Blismediahttps://blis.com/privacy/
Bomborahttp://bombora.com/privacy
Booking.comhttps://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html
C3 Metricshttps://c3metrics.com/privacy
CUBEDhttp://cubed.ai/privacy-policy/gdpr/
Cablatohttps://cablato.com/privacy-policy/
Celtrahttps://www.celtra.com/privacy-policy/
Centrohttp://privacy.centro.net/
Cinthttps://www.cint.com/participant-privacy-notice/
Clinchhttps://clinch.co/pages/privacy.html
Cloud Technologieshttp://green.erne.co/assets/PolicyCT.pdf
Cloudflarehttps://www.cloudflare.com/security-policy/
Commanders Acthttps://www.commandersact.com/en/privacy/
Crimtanhttps://crimtan.com/privacy-ctl/
Criteohttps://www.criteo.com/privacy
DENTSUhttp://www.dentsu.co.jp/terms/data_policy.html
DMA Institutehttps://www.dma-institute.com/privacy-compliancy/
DataXuhttps://docs.roku.com/published/userprivacypolicy/en/gb
Delta Projectshttp://www.deltaprojects.com/data-collection-policy/
Demandbasehttps://www.demandbase.com/privacy-policy/
Dentsu Aegis Networkhttp://www.dentsu.com/termsofuse/data_policy.html
Digiseghttp://www.digiseg.io/GDPR/
DoubleVerifyhttps://www.doubleverify.com/privacy/
Dstilleryhttps://dstillery.com/privacy-policy/
Dynatahttps://www.opinionoutpost.co.uk/en-gb/policies/privacy
EASYmediahttps://www.rvty.net/gdpr
Effinityhttps://www.effiliation.com/politique-confidentialite.html
Ensightenhttps://www.ensighten.com/privacy-policy/
Epsilonhttps://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy
Essenshttps://essens.no/privacy-policy/
Evidonhttps://www.crownpeak.com/privacy
Exactaghttps://www.exactag.com/en/data-privacy
Exponentialhttp://exponential.com/privacy/
FUSIO BY S4Mhttp://www.s4m.io/privacy-policy/
Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/update
Flashtalkinghttp://www.flashtalking.com/first-party-ad-serving/
Fractional Mediahttps://www.fractionalmedia.com/privacy-policy
GP Onehttp://www.gsi-one.org/templates/gsi/en/files/privacy_policy.pdf
Gemiushttps://www.gemius.com/cookie-policy.html
GfKhttps://sensic.net/
GroupMhttps://www.greenhousegroup.com/nl/privacy-statement
Haensel AMShttps://haensel-ams.com/data-privacy/
Havas Media France - DBihttps://www.havasgroup.com/data-protection-policy/
IBMhttps://www.ibm.com/customer-engagement/digital-marketing/gdpr
IPONWEBhttp://www.bidswitch.com/privacy-policy/
Ignition Onehttps://www.ignitionone.com/privacy-policy/gdpr-subject-access-requests/
Impacthttps://impact.com/privacy-policy/
Index Exchangehttp://www.indexexchange.com/privacy/
Infectious Mediahttps://impressiondesk.com/
Innovidhttp://www.innovid.com/privacy-policy
Integral Ad Sciencehttp://www.integralads.com/privacy-policy
Interpublic Grouphttps://www.interpublic.com/privacy-notice
Jivoxhttp://www.jivox.com/privacy/
Kantarhttps://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement
Kochavahttps://www.kochava.com/support-privacy/
LifeStreethttp://www.lifestreet.com/privacy
Liftoffhttps://liftoff.io/privacy-policy/
LiveRamphttps://liveramp.com/service-privacy-policy/
Localsensorhttps://www.localsensor.com/privacy.html
LoopMehttps://loopme.com/privacy/
Lotamehttps://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
MSI-ACIhttp://site.msi-aci.com/Home/FlexTrackPrivacy
Macromill grouphttps://www.metrixlab.com/privacy-statement/
MainADVhttp://www.mainad.com/privacy-policy
Manage.comhttps://www.manage.com/privacy-policy/
Marketing Science Consulting Group, Inc.http://mktsci.com/privacy_policy.htm
MediaMathhttp://www.mediamath.com/privacy-policy/
Meetricshttps://www.meetrics.com/en/data-privacy/
MindTake Researchhttps://www.mindtake.com/en/reppublika-privacy-policy
Mobitranshttp://www.mobitrans.net/privacy-policy/
Mobprohttp://mobpro.com/privacy.html
Moloco Adshttp://www.molocoads.com/private-policy.html
NEORY GmbHhttps://www.neory.com/privacy.html
Nano Interactivehttp://www.nanointeractive.com/privacy
Navegghttps://www.navegg.com/en/privacy-policy/
Neodata Grouphttps://www.neodatagroup.com/en/security-policy
Netflixhttp://www.netflix.com/google-3PAS-info
Netquesthttps://www.nicequest.com/us/privacy
Neural.ONEhttps://web.neural.one/privacy-policy/
Neustarhttps://www.home.neustar/privacy
NextRoll, Inc.https://www.nextroll.com/privacy
Nielsenhttps://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/digital-measurement/
OTTOhttps://www.otto.de/shoppages/service/datenschutz
Objective Partnershttps://www.objectivepartners.com/cookie-policy-and-privacy-statement/
Omnicom Media Grouphttps://www.omnicommediagroup.com/disclaimer.htm
On Device Researchhttps://ondeviceresearch.com/GDPR
OneTaghttps://www.onetag.net/privacy/
OpenX Technologieshttps://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Optomatonhttp://optomaton.com/privacy.html
Oracle Data Cloudhttps://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
PERMODOhttp://permodo.com/de/privacy.html
PMGhttps://www.pmg.com/privacy-policy/
Pixalatehttp://www.pixalate.com/privacypolicy/
Platform161https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/
Protected Mediahttp://www.protected.media/privacy-policy/
PubMatichttps://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
Publicis Mediahttps://www.publicismedia.de/datenschutz/
PulsePointhttps://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Quantcasthttps://www.quantcast.com/privacy/
RTB Househttps://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
Rackspacehttp://www.rackspace.com/gdpr
Rakuten Marketinghttps://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/
Relay42https://relay42.com/privacy
Remergehttp://remerge.io/privacy-policy.html
Resolution Mediahttps://www.nonstoppartner.net
Resonatehttps://www.resonate.com/privacy-policy/
RevJethttps://www.revjet.com/privacy
Roq.adhttps://www.roq.ad/privacy-policy
Rubicon Projecthttps://rubiconproject.com/rubicon-project-advertising-technology-privacy-policy/
SFRhttp://www.sfr.fr/securite-confidentialite.html
STRÖER SSP GmbHhttps://www.stroeer.de/fileadmin/de/Konvergenz_und_Konzepte/Daten_und_Technologien/Stroeer_SSP/Downloads/Datenschutz_Stroeer_SSP.pdf
Salesforce DMPhttps://www.salesforce.com/company/privacy/
Scenestealerhttps://scenestealer.co.uk/privacy-policy/
Scootahttps://www.scoota.com/privacy
Seenthishttps://seenthis.co/privacy-notice-2018-04-18.pdf
Semasio GmbHhttps://www.semasio.com/privacy
Sift Mediahttps://www.sift.co/privacy
Simpli.fihttps://simpli.fi/simpli-fi-services-privacy-policy/
Sizmekhttps://www.sizmek.com/privacy-policy/
Smaatohttps://www.smaato.com/privacy/
Smadexhttp://smadex.com/end-user-privacy-policy/
Smarthttp://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Smartologyhttps://www.smartology.net/privacy-policy/
Sociomantichttps://www.sociomantic.com/privacy/en/
Sojernhttps://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
Solocalhttps://client.adhslx.com/privacy.html
Sovrnhttps://www.sovrn.com/privacy-policy/
SpotXhttps://www.spotx.tv/privacy-policy/
Spotadhttp://www.spotad.co/privacy-policy/
TACTIC™ Real-Time Marketinghttp://tacticrealtime.com/privacy/
TEEMOhttps://teemo.co/fr/confidentialite/
TabMohttp://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html
Taboolahttps://www.taboola.com/privacy-policy
Teadshttps://teads.tv/privacy-policy/
The Trade Deskhttps://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
Tradedoubler ABhttp://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Travel Data Collectivehttps://www.yieldr.com/privacy/
TreSensahttp://tresensa.com/eu-privacy/index.html
TripleLifthttps://triplelift.com/privacy/
TruEffecthttps://trueffect.com/privacy-policy/
TrustArchttps://www.trustarc.com/privacy-policy/
UnrulyXhttps://unruly.co/legal/gdpr/
Verizon Mediahttps://www.verizonmedia.com/policies/ie/en/verizonmedia/privacy/index.html
Videologyhttps://videologygroup.com/en/privacy-policy/
Vimeohttps://vimeo.com/cookie_policy
Virtual Mindshttps://virtualminds.de/datenschutz/
Vodafone GmbHhttps://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
Waystackhttps://www.wayfair.com/customerservice/general_info.php#privacy
Weboramahttps://weborama.com/en/weborama-privacy-commitment/
White Opshttps://www.whiteops.com/privacy
Widespacehttps://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
Wizalyhttps://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy
ZMShttps://zms.zalando.com/#
advanced STORE GmbHhttps://www.ad4mat.com/en/privacy/
advolution.controlhttp://advolution.de/privacy.php
affilinethttps://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
comScorehttps://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
eBayhttps://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12
ebuildershttps://www.mediamonks.com/privacy-notice
emetriqhttps://www.emetriq.com/datenschutz/
gskinnerhttps://createjs.com/legal/privacy.html
hurra.comhttp://www.hurra.com/impressum
intelliAdhttps://www.intelliad.de/datenschutz
numberlyhttps://numberly.com/en/privacy/
travel audience – An Amadeus Companyhttps://travelaudience.com/product-privacy-policy/
usemax (Emego GmbH)http://www.usemax.de/?l=privacy