De betekenis van de tarotkaart “De Geliefden”

De tarotkaart De GeliefdenEen verliefd stel, dat op het punt staat de zegen voor hun verbintenis te ontvangen.

Het is een volledige zegen, die in feite wordt bekrachtigd door een predikant op aarde en door een hemelse predikant (Cupido) in de hemel.

Voor de Pythagoreeërs is 6 (het nummer van de kaart De Geliefden) een seksueel getal. De kaart De Geliefden staat dus voor het huwelijk.

Een ander symbool van de huwelijksverbintenis is de “coniunctio manuum” (het samenvoegen van de handen) van de twee geliefden, om deze verbintenis nog meer te bekrachtigen.

Algemene interpretatie van de kaart

Dit is het symbool voor een diepe verbondenheid, en vooral voor de liefde.

Het is een positieve kaart, een goed voorteken voor alle consulten op het gebied van de liefde.

Het staat voor liefde in al haar facetten. Uiteraard verwijst het ook naar het huwelijk, aangezien dat op deze kaart staat afgebeeld. Maar het kan ook symbool staan voor alle “perversies” waartoe liefde kan leiden. Het kan staan voor opdringerige familieleden die, ook al bedoelen ze het goed, uiteindelijk benauwend worden, maar ook voor het Oedipuscomplex, dus de liefde voor de eigen moeder, op verschillende niveaus (van de meest banale tot en met de meest problematische gevallen).

Maar pas op, naast liefde en huwelijk zijn er ook andere manieren om deze kaart te interpreteren. De handdruk tussen de twee geliefden staat namelijk ook symbool voor iets anders, namelijk voor het afscheid.

Deze afbeelding vinden we terug in verschillende grafmonumenten uit de Romeinse en zelfs in de pre-Romeinse tijd. Deze symboliek was verbonden met het afscheid (en niet alleen met de band die in het hiernamaals blijft bestaan).

Onder andere om deze reden zagen de meeste esoterici in deze kaart een keuze, namelijk de keuze tussen deugd en ondeugd, en ook de keuze tussen twee paden in het algemeen.

Op eeuwenoude tarotkaarten staan twee vrouwen afgebeeld, die dit element van keuze nog meer benadrukken.

Het is een weergave van de mens die op de proef wordt gesteld, die moet kiezen tussen goed en kwaad.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Een splitsing in de weg, een keuze die we moeten maken.
  • Een keuze tussen een gemakkelijkere weg en een weg die in het begin moeilijker en zwaarder lijkt, maar die uiteindelijk toch rust biedt.
  • Iemand met een gecompliceerde persoonlijkheid, misschien wel een gespleten persoonlijkheid, wat bij ons beslist tot frustratie leidt, omdat het moeilijk is om daar mee om te gaan.
  • Uitstekende passionele “verbondenheid”, uitstekende seksuele compatibiliteit.
  • Een niet-officiële relatie waarbij belangrijke stappen zullen worden gezet om in de openbaarheid te treden. Dit kan duiden op een informele formalisering van een relatie, de keuze om samen een kind te krijgen, de keuze om samen te gaan wonen, een huwelijk.
  • Je moet beslissen wat je echt wilt.
  • Een symbool van vrijheid. Het kunnen nemen van een beslissing is de beste uiting van vrije wil. Maar pas op. Een woord dat zo mooi is als “vrijheid” kan op het moment dat er invulling aan wordt gegeven, heel wat technische problemen met zich meebrengen.
  • Bij een liefdesrelatie is een derde partij betrokken. Het hoeft niks ernstigs te zijn, dit is geen kaart die staat voor ontrouw. Er kan echter iemand zijn die onze partner wil “verleiden”, die daarbij onschuldig of deels medeplichtig kan zijn.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing