De betekenis van de tarotkaart “De Heremiet”

De tarotkaart De HeremietEen Heremiet zwerft rond, verlicht zijn pad met een lantaarn en tast de grond af met een lange stok.

Deze kaart is rijkelijk voorzien van verwijzingen naar wijsheid en voorzichtigheid.

Maar de Heremiet is in de eerste plaats een wijze, de ingewijde die zijn eigen pad van wijsheid en kennis bewandelt.

Volgens sommigen stelt de Heremiet eigenlijk de oude Griekse filosoof Diogenes voor. Naar verluidt leefde hij lange tijd in een open ton om zichzelf van alle materiële zaken en van alle niet-essentiële zaken te bevrijden.

De reden dat men Diogenes ziet in de kaart van de Heremiet is te wijten aan het feit dat er een verhaal bestaat over het bizarre (maar tegelijkertijd verstandige) gedrag van deze filosoof. Hij zou op klaarlichte dag met een brandende lantaarn hebben rondgelopen en op de vraag wat hij aan het doen was, zou hij hebben geantwoord: “Ik ben op zoek naar de mens!”, waarmee hij bedoelde dat hij op zoek was naar de mens die leefde volgens zijn ware aard, ongevoelig voor de regels van de maatschappij, voor conventies, en die daarom gelukkig was.

Algemene interpretatie van de kaart

In bijna alle interpretaties van de kaart De Heremiet komen wijsheid en voorzichtigheid naar voren.

De baard is altijd synoniem geweest met wijsheid. De grond aftasten met de stok duidt op voorzichtigheid, de lantaarn die hij draagt is het symbool van het licht van de wijsheid, de lange lappen die hem bedekken staan voor behoedzaamheid en bescherming, net als de sluiers die de wijsheid bedekken.

Het symboliseert ook de noodzaak om de opgedane kennis voor de ingewijden geheim te houden.

Ten slotte is de Heremiet natuurlijk een symbool van geduld.

Over het algemeen worden deze kwaliteiten aan de vraagsteller voorgelegd, die bijvoorbeeld afstand moet nemen van de situatie en met veel geduld moet proberen om de situatie op de goede manier te zien en zo te krijgen wat hij wil.

In sommige gevallen kan de Heremiet echter verwijzen naar iemand anders, dus niet naar ons, maar naar een wijs, voorzichtig persoon, een soort van spirituele leraar (hoewel hij er zeker niet zo uit ziet).

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Je moet doen wat voor jou goed voelt, of het nu wel of niet maatschappelijk aanvaardbaar is voor de mensen om je heen. Het is niet nodig om bepaalde dingen te accepteren omdat het als normaal wordt beschouwd, net zoals je niet per se naar bepaalde dingen hoeft te verlangen alleen omdat anderen dat doen. Je moet de vrijheid hebben om bepaalde gevoelens te ervaren, wat je leeftijd ook is, en je moet je tot iedereen kunnen richten, onder welke omstandigheden dan ook. Het doet er niet echt toe of dit door anderen als maatschappelijk verantwoord wordt beschouwd.
  • Een pauze nemen voor bezinning. Wat het gebied in kwestie ook is, het nemen van een pauze stelt ons in staat om weer objectief te worden. Het is beter om geen beslissingen te nemen op het moment dat de situatie escaleert. Laat het even bezinken, dan is het nemen van een beslissing oneindig veel gemakkelijker.
  • Je komt in de verleiding om iets te doen om je wensen in vervulling te laten gaan, je zou willen dat alles nu al is zoals je het wilt. Maar als je de zaken op een natuurlijke manier laat verlopen, gaat alles waarschijnlijk vanzelf in de richting die jij wilt.
  • Het lijkt erop dat je de mogelijkheid en de middelen hebt om de vraag die je aan de tarot stelt te beantwoorden. Je hebt deze mogelijkheid echter niet benut toen je de kans had. Je hebt bijvoorbeeld geen duidelijke vraag gesteld, of je hebt niet gecontroleerd of de situatie daadwerkelijk was zoals je had gehoord (bijv. de telefoon van je geliefde controleren). De vraag is waarom je dat niet hebt gedaan. Ben je bang om erachter te komen hoe de vork echt in de steel zit?
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing