De betekenis van de tarotkaart “De Keizer”

De tarotkaart De KeizerDe Keizer van de Tarot is een vrij traditioneel symbool van tijdelijke en materiële macht en duidt op succes, hegemonie en macht.

We treffen hier bijna dezelfde elementen aan als op de kaart De Keizerin, namelijk de scepter, de kroon, de keizerarend, enz. Vaak wordt ook het schild afgebeeld, de ene keer rustend op de grond, de andere keer in handen van de Keizer.

Deze kaart straalt meer starheid en vastberadenheid uit, maar minder actie dan de kaart van de Keizerin. Naast het mogelijk op de grond rustende schild, staat de Keizer op veel afbeeldingen ook weergegeven met gekruiste benen, een symbool van geslotenheid.

De weergave van de Keizer met gebogen of gekruiste benen is een karakteristieke houding van Germaanse magistraten en Franse koningen uit de middeleeuwen. Vooral de laatstgenoemden werden met gekruiste benen afgebeeld als ze kwaad waren.

Algemene interpretatie van de kaart

De Keizer is een afbeelding die op veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. En gezien de bijzonder orthodoxe beeltenis van de Keizer op deze kaart is dat zeer vreemd.

Een van de mogelijke betekenissen is het vasthouden aan standpunten, wat wordt gesymboliseerd door de gekruiste benen van de keizer (aanwezig in vele, maar niet in alle tarotdecks). Deze vastberadenheid kan positief zijn, maar volgens mij kan dit in de meeste gevallen leiden tot een wat buitensporige starheid. Als deze in bedwang zou worden gehouden, zou het positief kunnen zijn, maar in plaats daarvan heeft het meestal een remmend effect.

De Keizer is echter in elke situatie een concreet persoon, toegewijd aan concrete zaken en aan het concretiseren van het abstracte. Datgene wat tot nu toe gewoon ideeën en wensen waren, kan de Keizer verwezenlijken.

Het is een prachtige kaart als het gaat om familie, werk, maatschappij, projecten. Als het tarotconsult betrekking heeft op werk, is de Keizer vaak een hele mooie kaart, zeker als er sprake is van heel precieze ambities.

Als het consult over liefde gaat, is de betekenis van de kaart ofwel die van een persoon die zijn gevoelens in bedwang houdt, of van een persoon die geremd is, of van een persoon die zich niet openstelt en die zijn gevoelens niet duidelijk kenbaar maakt. Maar deze kaart kan ook duiden op vaderschap.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Functionaliteit, ambitie. Met name praktische reflecties, gedreven door een goed inzicht. Dit is de meest zuivere betekenis van de kaart De Keizer. Hij is concreet en heeft macht over de dingen. Weinig woorden, het is nu tijd voor acties en concrete demonstraties.
  • Buitensporige starheid. Dit is een van de meest negatieve aspecten van de kaart De Keizer. Alle negatieve kanten van vastberadenheid worden benadrukt. Het kan verwijzen naar een vastgelopen situatie op het werk, vaak met een lastige werkgever. Ook kan het in de liefde verwijzen naar iemand die enorm aan zijn standpunten vasthoudt (ook als dat tegen zijn eigen belangen indruist) en die echt niet te overtuigen lijkt.
  • Een machtig iemand, iemand die men om hulp kan vragen. De Keizer kan iemand (vaak een man) voorstellen, aan wie men om hulp kan vragen. Maar soms moet er na de gekregen hulp ook een “prijs” worden betaald.
  • Iemand die de macht heeft om te beslissen over een kwestie die ons aangaat, en wiens beslissing voor ons van fundamenteel belang is. Deze interpretatie geldt voor alle onderwerpen, maar is vaak te vinden in liefdesconsulten, als de ander “de beste troeven in handen heeft”, of als wij ervan overtuigd zijn dat dat zo is.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing