De betekenis van de tarotkaart “De Keizerin”

De tarotkaart De KeizerinDe Keizerin van de Tarot staat voor kracht, vastberadenheid, macht, bescherming. Alleen al bij het bekijken van de afbeelding zullen deze elementen zelfs voor een leek op dit gebied overduidelijk zijn.

Wat ik echt ongelooflijk vind, en wat veel mensen niet weten, is het feit dat de Tarot, die al uit de middeleeuwen stamt, op het vlak van de erkenning van de vrouwelijke macht veel vooruitstrevender was dan wij nu zijn, en dat er absoluut geen sprake was van enige vorm van seksuele discriminatie.

De vrouwen die in de Tarot worden afgebeeld zijn verre van weerloos en staan op gelijke voet met hun mannelijke tegenhangers. Het is echt een genot om te zien dat de Tarot ook in dit opzicht zijn tijd ver vooruit was, en dat nog steeds is.

Algemene interpretatie van de kaart

Kracht, soliditeit en vastberadenheid zijn de elementen die in deze kaart doorklinken. De gelaatsuitdrukking van de Keizerin is vastberaden, haar houding nog meer. Zij draagt een kroon en een scepter, onmiskenbare symbolen van macht. Ook houdt zij een schild vast, waarop een machtige keizerarend is afgebeeld.

De Keizerin is ook het symbool van een geëmancipeerd, voor zichzelf denkend individu. Denk alleen maar aan het feit dat de Keizerin in de middeleeuwen zelden werd afgebeeld zonder de Keizer aan haar zijde. Ook in dit opzicht is de Tarot opnieuw een aangename uitzondering, waarin wordt gesymboliseerd hoe alle middelen ter beschikking staan van de Keizerin, die helemaal geen hulp nodig heeft om zelfs de moeilijkste situaties het hoofd te kunnen bieden.

Uiteindelijk is de Keizerin een aansporing om tot actie over te gaan, of een aanwijzing dat de vraagsteller in staat is om de kwestie naar eigen inzicht op te lossen. De Keizerin neemt een uitgesproken rechte houding aan, waarbij één voet klaar staat om van de troon af te dalen, vrijwel dezelfde houding als een krijger die klaar staat om de strijd aan te gaan.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Op een natuurlijke manier uitdrukking geven aan je gevoelens, zonder je zorgen te maken over de indruk die je achterlaat, omdat je overtuigd bent van de juistheid van wat je doet en van wat je voelt. Dit kan zowel een advies zijn om succes te behalen ten aanzien van het onderwerp van dit consult, maar kan ons ook geruststellen over de oprechtheid van de gevoelens van anderen.
  • Een aansporing om je niet te laten beïnvloeden. In dit geval heeft de Keizerin een meer “inspirerende” functie. De vraagsteller moet in zichzelf de kracht vinden om bemoeienis van buitenaf en ongevraagd advies (vriendelijk) af te wimpelen. De juiste manier is die waarbij men zich goed voelt. Men moet doen wat men goed acht en zich niets aantrekken van de mening van anderen.
  • Bescherming, bescherming zoeken. De symboliek van deze kaart draait om kracht en bescherming, denk maar aan het schild dat de Keizerin vasthoudt. We moeten niet bang zijn om te durven, we zijn beschermd. Ook kan het duiden op iemand die ons bescherming biedt en die er oprecht in geïnteresseerd is om iets goeds voor ons te doen. Maar het kan ook een weerspiegeling zijn van de bewuste of onbewuste wens van de vraagsteller om beschermd te worden, om hulp te vinden, om iemand te vinden die een belangrijke steun zal zijn in alle volgende levensfases.
  • Intelligentie, bekwaamheid, vindingrijkheid. De Keizerin zit niet toevallig op de troon, ze is een capabele vrouw, die deze positie op eigen kracht heeft bereikt, en ze is meer dan bereid om dat nog eens te bewijzen. De kaart De Keizerin kan ook een aansporing zijn voor een bijzonder verlegen iemand om het vertrouwen in de eigen capaciteiten (die niet iedereen heeft), het zelfvertrouwen en de vindingrijkheid te herwinnen.
  • Een vrouw, de aanwezigheid van een vrouw.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing