De betekenis van de tarotkaart “De Magiër”

De tarotkaart De MagiërIn de middeleeuwen, de periode waarin de tarotkaarten zoals wij die nu kennen ontstonden, waren goochelaar, tovenaars, heel gewoon.

Zij reisden van stad naar stad, van kermis naar kermis, en werden bewonderd om hun capaciteiten en hun goocheltrucs.

Op basis hiervan is in de Tarot geleidelijk de beeltenis van een echte Magiër ontstaan, begiftigd met bovennatuurlijke krachten, maar met behoud van zijn materiële banden, die duidelijk tot uiting komen in de voorwerpen die op zijn tafel staan.

Algemene interpretatie van de kaart

De Magiër is de meester van zijn eigen wereld. Er zijn geen bijzondere transcendentale aspecten: de Magiër is de heer van zijn eigen krachten, die hij door zijn eigen capaciteiten vakkundig beheerst.

Hij staat voor het vermogen om het beste te halen uit wat het lot voor ons in petto heeft. De situatie staat vast, en de Magiër is precies diegene die er door zijn vaardigheden het beste uit kan halen en zelfs ongunstige externe omstandigheden kan ondermijnen.

De Magiër staat ook voor de mogelijkheid om een resultaat te behalen zonder de kaarten te laten zien. Net als de tovenaar met zijn goocheltrucs de toeschouwers kan fascineren, zo kan de Magiër dingen bereiken die in de ogen van anderen niet mogelijk zijn, en wel zonder zijn kaarten te laten zien, zonder te laten zien wat hij eigenlijk aan het doen is.

De Magiër is in staat om een onderliggende realiteit, die op het eerste gezicht niet direct zichtbaar is, te verhullen.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Iets bereiken, uitsluitend met eigen middelen en capaciteiten. Iemand die op een bepaald gebied succes verdient. Doen, handelen. De capaciteiten zijn aanwezig, dus de omstandigheden zijn optimaal. Het feit dat hetzelfde consult kaarten laat zien die wijzen op mentale helderheid, zoals de Pausin, is ideaal, omdat mentale helderheid in combinatie met uitstekende capaciteiten een bijna onverslaanbare combinatie is.
  • De oplossing voor de situatie waarvoor het consult is aangevraagd ligt in het handelen van de vraagsteller. De kansen op succes zijn erg goed als hij er zich volledig voor inzet en al zijn capaciteiten gebruikt.
  • Dit is niet het moment om anderen de schuld te geven, of om te focussen op andermans tekortkomingen. Het is duidelijk dat deze er wel kunnen zijn en zelfs relevant zijn, maar de Magiër geeft aan dat er gehandeld moet worden, dat de situatie geaccepteerd moet worden en dat alle energieën met een heldere en bewuste geest gebruikt moeten worden. Dat waar de vraagsteller zijn aandacht op vestigt (op zichzelf of op anderen), zal het verschil maken.
  • Iemand verbergt (op een slimme manier) zijn ware bedoelingen. In de meeste gevallen is hier echter geen sprake van kwaadwilligheid, noch van de wens om schade te berokkenen. Als degene die probeert om de werkelijke situatie te verbergen niet de vraagsteller is, is het misschien niet zo eenvoudig om erachter te komen hoe de zaken er echt voor staan en om te begrijpen wat er achter bepaalde gedragingen of handelingen schuilgaat.
  • Iemand die we fascinerend, aantrekkelijk vinden. Het is echter niet duidelijk of deze persoon helemaal oprecht is. Het kan zijn dat hij/zij ons op een spontane en oprechte manier fascineert en niets verbergt, maar het kan ook zijn dat zijn/haar gedrag is ingestudeerd en dat hij/zij bewust iets voor ons achterhoudt.
  • Sterke persoonlijkheid, zelfvertrouwen, sterke wil.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing