De betekenis van de tarotkaart “De Paus”

De tarotkaart De PausDe Paus zegent twee mensen die voor hem knielen.

De Paus is de Hogepriester, de bewaarder van kennis van de occulte wetenschap, die voor het volk echter versluierd en onbekend is.

Algemene interpretatie van de kaart

De kaart De Paus stelt het formele, orthodoxe geloof voor.

Het is een symbool van stabiliteit. Dezelfde stabiliteit die wordt geboden door de zuilen aan weerszijden, of de achterkant van de troon die op twee zuilen lijkt.

Ook staat het symbool voor de overdracht van kennis, die de Paus uitoefent op de voor hem knielende figuren. Het is een vorm van kennisoverdracht die niet door persoonlijke ontwikkeling tot stand komt, maar door het sacrament, door het vertrouwen in het geloof.

De kaart De Paus beeldt iemand uit die beschikt over kennis, een goed mens, iemand die hulp kan bieden. Het staat voor het dogma, de kennis die we met zijn hulp kunnen verkrijgen.

In de meer negatieve interpretaties kan het daarentegen staan voor conformisme, culturele starheid of het niet willen afwijken van bepaalde standpunten.

De Keizer staat weliswaar voor het niet willen afwijken van standpunten op het gebied van handelen, maar de kaart De Paus staat eerder voor een veel intiemere, innerlijke starheid: persoonlijke waarden waarover men geen compromissen wil sluiten.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Ons gedrag lijkt in de ogen van anderen of van één iemand in het bijzonder ongepast. Sterker nog, het lijkt onacceptabel. Een starre kijk op zaken, en weinig bereidheid van anderen om dit te begrijpen.
  • Een vriend, een familielid, iemand die wij kunnen vertrouwen en bij wie wij advies moeten inwinnen. Onze situatie laat ons niet toe om objectief te zijn, we zijn er te veel bij betrokken. Het is beter om advies te vragen aan iemand die we kunnen vertrouwen. Zorg er wel voor dat je je niet tot de verkeerde persoon wendt, want ook deze persoon kan zijn vooroordelen hebben en niet objectief zijn.
  • Er is iemand die weet hoe de zaken ervoor staan. We moeten gewoon de kracht vinden om te vragen (en weten hoe we moeten luisteren).
  • Probeer niet om alles zelf te doen. Of je het nu leuk vindt of niet, in dit geval is het vragen om hulp de beste manier om zo snel mogelijk zeker te zijn van succes. Geloof me, het accepteren van de steun en hulp van anderen zal zeker leiden tot een situatie van grotere innerlijke sereniteit. Zelfs het bereiken van werkelijke resultaten zal in het niet vallen bij hoe goed je je vanbinnen zult voelen.
  • De wil om in het belang van het goede te handelen, om het juiste te doen.
  • Noodzaak om een deskundige te raadplegen: een advocaat, een psycholoog, een relatietherapeut, enz.
  • Het juiste evenwicht tussen verstand en emoties. Je zult het punt bereiken waarop je weet (met reden) dat je het juiste doet, en waarop je ook voelt (met je hart) dat dit het juiste is.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing