De betekenis van de tarotkaart “De Pausin”

De tarotkaart De PausinDe Pausin is zonder twijfel een merkwaardige verschijning. Zij ontleent haar bestaan aan de legende dat Paus Johannes VIII eigenlijk een vrouw zou zijn geweest, die haar werkelijke geslacht zou hebben verborgen.

Deze legende verspreidde zich in de middeleeuwen met een ongelooflijke snelheid onder de bevolking en zo ontstond een beeld dat zich diep in de volkscultuur heeft geworteld.

Bij het bestuderen van de geschiedenis van de Tarot werd ik getroffen door het feit dat deze verschijning, die tegenwoordig bijna “schandelijk” lijkt, zowel in de vroege als in de late middeleeuwen, toen deze in de Tarot verscheen, helemaal geen aanleiding gaf tot enige censuur van de kant van de Kerkelijke Staat en zonder enig verbod probleemloos werd gedrukt. De Kerkelijke Staat was waarschijnlijk bereid om het volk zijn tradities en bijgeloof te gunnen, zolang het de eerbiediging van het geloof maar niet in de weg stond.

Algemene interpretatie van de kaart

De Pausin heeft een boek op haar schoot. Dit boek ligt open, maar zij kijkt recht voor zich uit, wat getuigt van het feit dat het hier om een zeer wijze persoon gaat, aangezien zij niet naar het boek hoeft te kijken. In plaats daarvan probeert zij om de vraagsteller aan te moedigen om het te lezen, om zich de kennis erin eigen te maken.

De afbeelding op de kaart bevat veel draperieën, of beter gezegd, sluiers. Het gewaad van de Pausin is rijk en weelderig, achter de troon waarop zij zit is een doek gedrapeerd, en op haar hoofd draagt zij onder haar kroon een sluier.

De sluier van de Pausin beeldt het versluieren van de werkelijkheid uit (we kunnen inderdaad spreken van “de ontsluierde werkelijkheid” met betrekking tot kennis van verborgen feiten).

De Pausin is dus een wijs en zelfs goed personage, die alles weet en die alle middelen heeft om ons te helpen om de realiteit van de feiten onder ogen te zien.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Wijsheid. Je benadert de situatie op een verstandige manier, of de kaart is een aansporing om dit te doen en daarbij je angst en zorgen opzij te zetten en je te ontspannen, zodat je de situatie helder kunt beredeneren. Als we vastberaden en “helder” zijn, weten we meteen wat we moeten doen.
  • Een vrouw. Bij de Tarotlezing is een vrouw betrokken, maar zij is noch de vraagsteller, nog degene op wie het consult betrekking heeft. Het gaat hier om een derde vrouw, met name bij liefdesconsulten. Dit lijkt in deze betekenis misschien een “vijandige” kaart, maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. Het zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar de moeder van de partner, die weliswaar opdringerig of moeilijk te verdragen is, maar toch wordt gedreven door goede bedoelingen, ook al duiden haar daden daar niet op. Maar het kan ook verwijzen naar een vrouw die ons kan helpen om een doel te bereiken, bijvoorbeeld door voor ons te bemiddelen.
  • Iemand aan wie wij advies kunnen vragen. De Pausin kan een aansporing inhouden om afscheid te nemen van onze aangeboren onwil om te vragen om hulp of advies. Als we weten wie de informatie heeft die we zoeken, waarom zouden we dit dan niet rechtstreeks vragen? Als we een gunst nodig hebben, waarom zouden we er dan niet beleefd en met de juiste woorden om vragen? De Pausin geeft aan dat we waarschijnlijk meer hulpvaardigheid zullen vinden dan we zelf denken.
  • Intuïtie, begrijpen hoe de zaken ervoor staan.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing