De betekenis van de tarotkaart “De Toren”

De tarotkaart De TorenDe Toren refereert in de Tarot waarschijnlijk aan de Toren van Babel, die de mens majestueus heeft opgetrokken om de hemel te bereiken, alsof ze wilden wedijveren met God.

God heeft ze daarvoor gestraft door de Toren met een bliksemschicht in brand te steken, waardoor deze in elkaar stortte.

Het is het symbool van gestrafte trots, van hoogmoed, van arrogantie.

Horatius vertelde ons al dat hoge torens met een zwaardere klap instorten, en het zijn de toppen van de hoogste bergen die de bliksem bij voorkeur treft.

Algemene interpretatie van de kaart

De kaart De Toren symboliseert een instorting, een mislukking, een negatief resultaat, vaak veroorzaakt door onszelf of op een of andere manier door onze acties. Het kan simpelweg duiden op het wegvallen van onze overtuigingen, die ongetwijfeld zullen veranderen.

Het staat voor een vals altaar waar wij onszelf op plaatsen, een verkeerde doelstelling, of een juist doel dat wij met de verkeerde middelen hebben bereikt.

Het kan duiden op jaloezie, waarvoor wij erg moeten oppassen, omdat het verraderlijk kan zijn. Omdat wij gelukkig zijn en door het leven dat wij leiden, hebben wij bij mensen om ons heen het verlangen gewekt om ons te zien falen.

Gelijk hebben, in het gelijk staan, maar dit op de verkeerde manier aanpakken, wat tot arrogantie leidt.

Ten slotte kan de kaart De Toren wijzen op de noodzaak om bestaande structuren te vernietigen om tot ontwikkeling over te gaan.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Een collega is jaloers op ons werk en doet er alles aan om ons te dwarsbomen.
  • Een vriendin doet alsof ze blij voor ons is, maar in werkelijkheid stoort ons geluk haar. Als ze haar situatie met de onze vergelijkt, leidt dit tot een grote mate van jaloezie en ontevredenheid.
  • We hebben te veel risico’s genomen, we kunnen beter op onze schreden terugkeren voordat iemand merkt wat we hebben gedaan. We kunnen ervoor kiezen om de kwestie zelf in de openbaarheid te brengen, wat beter is dan de gevolgen van een ontdekking te moeten ondergaan.
  • Misschien richten we ons op de verkeerde dingen, doen we dingen waarvan we denken dat ze goed zijn, maar misschien zijn ze dat wel helemaal niet. Misschien is het doel wel goed, maar de manier of de weg die we hebben gekozen kan verkeerd zijn.
  • We kunnen veel bereiken, maar we moeten er goed voor oppassen dat we in de ogen van anderen niet verwaand en arrogant overkomen.
  • Misschien moet iets voorbijgaan om iets anders tot bloei te laten komen (de overgang zal misschien niet pijnloos zijn).
  • Iemand is te ver gegaan, en zou binnenkort weleens de rekening gepresenteerd kunnen krijgen.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing