De betekenis van de tarotkaart “De Zegewagen”

De tarotkaart De ZegewagenEr is vandaag de dag nog steeds discussie gaande over wie de afgebeelde persoon op de Zegewagen van de Tarot is. Het is echter wel duidelijk dat het gaat om een winnaar, een sterk en machtig iemand, die door het geluk wordt toegelachen en die op eigen kracht een groot succes heeft geboekt.

Men heeft gedacht dat het ging om de God Osiris, de God Mars (god van de oorlog), maar ook om Alexander de Grote aan de rand van de wereld, die zijn legendarische vliegende wagen bestuurde (een allegorie van trots).

Wie deze overwinnaar ook is, hij staat recht en trots op de zegewagen, die wordt voortgetrokken door twee paarden die hij zonder teugels weet aan te sturen.

Algemene interpretatie van de kaart

De kaart De Zegewagen staat voor een succes, of de moeite die de vraagsteller zich getroost bij het nastreven van zijn persoonlijk succes. Dit kan om alle soorten succes gaan, zoals succes op liefdesgebied, maar het gaat waarschijnlijker eerder om een materieel succes, zoals het vinden van een baan, het verdienen van geld, het krijgen van een compliment voor iets dat gedaan is.

Het is niet zo dat de liefde bij de interpretatie buiten beschouwing wordt gelaten, maar er wordt meer nadruk gelegd op de “ware” kant ervan. Het zal bijvoorbeeld niet gauw gaan om het algemene succes van de verovering van degene naar wie wij verlangen, maar het kan wel duiden op iets heel specifieks wat wij doen om beter contact te krijgen met degene naar wie wij verlangen, waardoor wij in beeld komen.

Het kan betekenen dat men zich bewust moet worden van de eigen middelen, die juist altijd worden onderschat en daarom onder andere tot ontevredenheid leiden.

Innerlijke discipline, waarvoor inspanning nodig is, die ertoe leidt dat de situatie onder controle wordt gehouden en dus in ons voordeel kan worden opgelost.

Iemand die heeft geleerd om zijn gevoelens te beheersen, misschien wel te veel.

Met tegengestelde krachten om kunnen gaan, wat wordt gesymboliseerd door de twee paarden die de Zegewagen trekken, die moet worden aangestuurd en in evenwicht moet worden gehouden.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Het bedenken van een geweldig plan om de aandacht te trekken van degene in wie je geïnteresseerd bent, zoals het kopen van 5 kaartjes voor een evenement, en dan zeggen dat het gratis was. Met deze kaartjes kun je dan vervolgens het hele kantoor waar diegene werkt uitnodigen, zodat je de kans krijgt om deze persoon beter te leren kennen, om zijn of haar aandacht te trekken, om meer te weten te komen over zijn of haar smaak en wat jullie met elkaar gemeen hebben, of om bij een toekomstige ontmoeting een onderwerp te hebben om een gesprek aan te knopen.
  • Het streven naar onafhankelijkheid.
  • Persoonlijke bevestiging.
  • Het geeft aan dat je moet handelen, maar dat je te verlegen bent en minder vertrouwen hebt in je eigen capaciteiten dan je zou moeten hebben. Je moet handelen en dan zul je zien dat de kans op succes erg groot is.
  • Iemand, dit kan ook de vraagsteller zijn, die geleerd heeft om zijn emoties in bedwang te houden, om ze te beheersen, maar die daardoor maar half tevreden is. Dit is een aansporing om de constante controle over de emoties los te laten en het risico te nemen om gekwetst te worden, maar waarbij de kans op een positief resultaat het risico waard is.
  • Het initiatief nemen.
  • Je zit gevangen in een situatie waarin je door sommige elementen in de ene richting wordt getrokken en door andere elementen in de andere richting (vaak onverenigbaar met de eerste).
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing