De betekenis van de tarotkaart “Gematigdheid”

De tarotkaart GematigdheidEen vrouw, of een engel, hevelt een vloeistof van de ene kruik over in een andere kruik.

De afbeelding van Gematigdheid is algemeen bekend in de klassieke kunst.

Zoals wijn werd verdund met water, zo giet de Gematigdheid vloeistof van de ene kruik over in de andere kruik.

Voor veel esoterici is deze kaart het symbool van de alchemie, in het bijzonder van distillatie, het proces waarbij het onwetende geweten van de mens wordt gezuiverd, waardoor een zuivere geest wordt verkregen, klaar voor inwijding en kennis.

Algemene interpretatie van de kaart

Gematigdheid wordt vaak voorgesteld met vleugels, net als engelen, om ons eraan te herinneren dat zij een boodschapper van de Goden is. In die zin is Gematigdheid vaak de brenger van nieuws, meestal goed nieuws, of nieuws dat uiteindelijk positief zal uitpakken voor ons welzijn. Het is dan wel nieuws dat van buitenaf komt, maar het is toch nieuws dat wij moeten weten en dat ons verschillende keuzemogelijkheden biedt. Kortom, dit nieuws hoeven wij niet lijdzaam te ondergaan, maar wij zullen zelf, op basis van datgene wat wij ontdekken, beslissen of wij al dan niet actie ondernemen.

De kaart kan ook staan voor het besef van een situatie, het veranderen van mening over een bepaald onderwerp, op een beslissende manier beïnvloed door iemand anders (vaak iemand die men hoog in het vaandel heeft staan). In dit geval vormt het overhevelen van water van de ene kruik naar de andere kruik de inspiratiebron, de suggestie waarmee overtuigingen en meningen van de één op de ander worden overgebracht.

De belangrijkste betekenis van de kaart Gematigdheid blijft echter die van evenwicht, in het bijzonder van innerlijk evenwicht. Het kan zowel aangeven dat de situatie voorbestemd is om een positief evenwicht te vinden, als aangeven dat er actie moet worden ondernomen om het juiste evenwicht te hervinden.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Je moet het juiste evenwicht vinden. Waarschijnlijk word je op dit moment te zeer in beslag genomen door een situatie, of hebben anderen je tot dit punt gebracht, maar je bent nog steeds te veel betrokken bij de situatie.
  • De situatie, die op dit moment allerminst in balans is, zal naar verwachting snel uitgroeien tot een situatie waarin je eindelijk sereniteit kunt vinden. Een sereniteit die onder andere voorbestemd lijkt om stand te houden.
  • Belangrijke informatie, die je waarschijnlijk van iemand anders zult ontvangen.
  • Je zult binnenkort van mening veranderen over een situatie. Deze verandering van mening kan ook radicaal zijn, maar wees niet bang, de kaart Gematigdheid is bijna altijd positief, dus het zal ongetwijfeld een positieve verandering van mening zijn.
  • Gebeurtenissen die zich openbaren, of een combinatie van gebeurtenissen, wat voor jou een beslist positief eindresultaat oplevert.
  • Harmonie tussen wat jij wilt en de omstandigheden van buitenaf. Een van de beste situaties waarin je je ooit zult bevinden.
  • Een beantwoorde liefde.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing