De betekenis van de tarotkaart “Gerechtigheid”

De tarotkaart GerechtigheidDe traditionele voorstelling van Gerechtigheid, gewapend met een zwaard in de ene hand en met een weegschaal in de andere hand.

Het zwaard en de weegschaal zijn de attributen die ook voorkomen op de verschillende afbeeldingen van de Aartsengel Michaël, de verdediger van Gods vrienden.

Voor esoterici is de kaart Gerechtigheid juist vaak een verwijzing naar Osiris, de Egyptische god van de onderwereld, die de harten van de zielen bij hun dood met een weegschaal weegt om te bepalen of ze het “koninkrijk der hemelen” al dan niet waardig zijn.

Het zwaard staat voor de strengheid van de wet en de toepassing ervan. De weegschaal herinnert ons eraan dat gerechtigheid wordt verkregen door het juiste evenwicht van de begrippen, en dat dit evenwicht niet kan worden verstoord zonder toevlucht te nemen tot tegengewichten.

Algemene interpretatie van de kaart

Niets ontsnapt aan de wet van oorzaak en gevolg, elke handeling zal moeten worden verantwoord (in dit leven of in het volgende).

De vrouw op de troon staat voor zachtmoedigheid en elegantie, en verzacht dus eigenlijk de “strengheid” die ten grondslag ligt aan deze kaart, misschien om aan te geven dat dit onvermijdelijk is.

De harmonie tussen de tegenstellingen is in deze kaart duidelijk aanwezig, maar uit de symboliek van het zwaard blijkt duidelijk hoe krachtig handelen niet wordt uitgesloten om de situatie weer in het juiste evenwicht te brengen.

Het kan ook staan voor sociale rechtvaardigheid, de rechtbanken, de bemiddeling van geschillen.

In de symboliek van de aartsengel Michaël gaat de rechtvaardige straf voor een situatie waar we onterecht onder lijden schuil. Iemand die zich opwerpt om ons tegen onrechtvaardigheid te beschermen.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Innerlijke harmonie is de weg naar gerechtigheid. Het heeft geen zin om naar materiële welvaart te streven, of naar iemand die van ons houdt, als we in iedereen die in de buurt komt een zee aan gebreken zien, terwijl we eigenlijk in eerste instantie aan onszelf zouden moeten werken, onze kwaliteiten en gebreken moeten leren accepteren, en dus moeten accepteren dat niet alleen wijzelf gebreken hebben. Ook anderen hebben gebreken, de wereld waarin wij leven heeft ook gebreken.
  • Als je verlangt naar iets specifieks om het huidige evenwicht te veranderen, moet je volgens de wetten van Gerechtigheid accepteren dat dit een repercussie teweeg brengt, een compensatie aan de andere kant, iets wat je moet opgeven. Vaak realiseren we ons niet dat hetgeen waar wij naar verlangen eigenlijk onmogelijk is zonder dat er iets anders verandert.
  • Recht zal geschieden.
  • Er zal iemand worden gestraft voor de manier waarop wij zijn behandeld.
  • We zouden graag “het zwaard aangorden”, haten, ons met geweld opdringen, onze tegenstander verpletteren, maar deze kaart herinnert ons eraan dat we niet kunnen haten zonder dat een deel van die haat weer naar ons wordt teruggekaatst. We zullen met barmhartigheid, acceptatie en misschien wel vergiffenis veel meer welzijn en geluk bereiken dan met dwang.
  • Zelf de eerste stap zetten door degenen die ons onrecht hebben aangedaan te vergeven. Elke actie moet worden verantwoord, precies zoals voortvloeit uit de symboliek van de kaart Gerechtigheid. De beste manier om de weegschaal in ons voordeel te laten kantelen, is door de eerste stap te zetten, en een onverwacht gebaar te maken. Precies op het moment dat we kunnen winnen en onze tegenstander kunnen verpletteren, we hem kunnen laten boeten, wordt ons een interessante kans geboden. Als wij zelf de eerste stap zetten, als wij eerst onze wapens neerleggen, als we een gunst verlenen, als we iets cadeau doen, als we niet woedend worden als het rechtvaardig en terecht zou zijn, kunnen wij de weegschaal van het lot gunstig beïnvloeden. Ik weet dat dit 90% van de mensen die ik dit voorstel nog bozer maakt, maar ik heb het zelf meegemaakt. Help degenen die het verdienen om gehaat te worden, en je zult versteld staan van hoeveel je ervoor terugkrijgt.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing