De betekenis van de tarotkaart “Het Rad van Fortuin”

De tarotkaart Het Rad van FortuinDe traditionele afbeelding van het geluk wordt geassocieerd met een wiel, dat door zijn instabiliteit het ene moment één ding in de gelukspositie plaatst, en vlak daarna een ander. Het is de weergave van de veranderlijkheid en het cyclische karakter van de menselijke wisselvalligheid.

Op de kaart staan verschillende figuren. De belangrijkste figuur, maar die bijna onopvallend is weergegeven, wordt gevormd door het Fortuin zelf, afgebeeld in de vorm van een vrouw, soms geblinddoekt, die aan de zwengel draait waaraan het wiel is bevestigd. Vervolgens zijn er twee figuren te zien die aan het wiel vastzitten. De ene gaat naar boven, om aan te geven dat het lot hem op dat moment toelacht, de andere gaat naar beneden, als teken dat het lot hem te gronde richt. De laatste figuur bevindt zich bovenin het wiel en is een gekroonde vorst of sfinx, gewapend met een zwaard, die op dit moment het meest door het fortuin wordt begunstigd.

Algemene interpretatie van de kaart

Omdat dit zowel in de mythologie als in de kunst een bekende voorstelling is, is de betekenis van deze kaart zeer intuïtief. Het fortuin (geluk) is veranderlijk, en brengt vandaag sommige mensen in een toestand van welwillendheid, en morgen waarschijnlijk anderen.

Het vertegenwoordigt de cyclische aard van de gebeurtenissen in het menselijk leven, de irrationaliteit van het verlangen om “te settelen” (want om persoonlijke voldoening te behouden is het altijd nodig om in balans te zijn en aan de top van het wiel te blijven).

Deze kaart heeft een dubbele betekenis: als het lot ons toelacht, mogen we niet hoogmoedig worden, mogen we degene die ons onrecht heeft aangedaan niet te hard straffen, mogen we niet arrogant worden en geloven in onze eigen onfeilbaarheid, mogen we niet overdrijven bij het verwijten van degene die heeft gefaald.

Als het lot ons op dit moment niet gunstig gezind is, geeft deze kaart daarentegen aan, dat het absoluut niet op zijn plaats is om te wanhopen omdat er betere tijden zullen komen, zelfs als we denken dat het onmogelijk is. Dat iemand die we verafschuwen en die we niet aankunnen, vroeg of laat ook zal vallen. Dat we ons moeten voorbereiden om kansen te benutten, want die zullen zich zeker aandienen. Want het is helemaal verkeerd om ons fortuin en ons geluk als iets statisch te beschouwen.

Tenslotte geeft de kaart Het Rad van Fortuin een zekere zin van “reïncarnatie” weer. Het staat symbool voor het transformeren van dingen, het einde van een situatie of een toestand, die leidt tot een heel andere situatie of toestand.

Specifieke voorbeelden van mogelijke betekenissen:

  • Een aansporing om voorzichtig te blijven, om bescheiden te blijven, om begrip te hebben voor mensen die fouten maken.
  • Begrip opbrengen (ik weet dat het niet gemakkelijk is) voor wie ons op de zenuwen werkt, vooral als we onze tegenstander definitief onderuit zouden kunnen halen, en besluiten om hem te vergeven.
  • Opschieten met voorbereidingen voor gelegenheden die ons ongetwijfeld te wachten staan. Bijvoorbeeld: heb je de juiste outfit als je wordt opgeroepen voor dat sollicitatiegesprek waar je al zo lang op zit te wachten? Heb je goed onderzocht waar het bedrijf waar je zou willen werken zich mee bezig houdt, zodat je een goed figuur slaat tijdens het sollicitatiegesprek?
  • Het lijkt erop dat iets een verandering zal ondergaan. Een vluchtige liefdesrelatie die kan veranderen in meer? Moederschap? Een heel intrigerend voorstel van iemand waar we echt in geïnteresseerd zijn?
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing