De betekenis van de tarotkaarten van de serie Staven

KONING VAN STAVEN

Koning van Staven

Betekenis

Macht verkregen door hard te werken. Een verdraagzame man met een goede inborst, maar ook met een sterk karakter. Een succesvolle, volwassen en intelligente man, die zelfverzekerd genoeg is om nergens over te hoeven opscheppen.

Omgekeerde kaart

Een strenge man. Een te starre houding.

KONINGIN VAN STAVEN

Koningin van Staven

Betekenis

Een uitzonderlijke, charismatische en invloedrijke vrouw. Een betrouwbare en tolerante vrouw, met goede waarden en normen, onzelfzuchtig, succesvol. Iemand die hulpvaardig en gevoelig is. Mogelijke onverwachte hulp, tastbare steun van buitenaf.

Omgekeerde kaart

Iemand met bijbedoelingen, een zeer intelligente en gevaarlijke vrouw.

RIDDER VAN STAVEN

Ridder van Staven

Betekenis

Zeer succesvol handelen. Iemand die ons beschermt, die bereid is om ons daadwerkelijk te verdedigen. Verdiend succes.

Omgekeerde kaart

Machtsmisbruik, bedreigingen, meningsverschillen, ruzies.

SCHILDKNAAP VAN STAVEN

Schildknaap van Staven

Betekenis

Jeugdig enthousiasme, roekeloos maar positief gedrag Iemand die jonger is dan wij en positief enthousiast is (zowel man als vrouw).

Omgekeerde kaart

Slecht nieuws. Fouten door onervarenheid. Jonge rebel.

STAVEN 10

10 van Staven

Betekenis

Maximale inspanning om onze handelingen uit te voeren. Energie en gedrevenheid.

Omgekeerde kaart

Overdreven enthousiasme, te veel opwinding, waardoor anderen zich gaan ergeren.

STAVEN 9

9 van Staven

Betekenis

Perfect uitgevoerde handeling (de staven zijn de kern van de handeling, en 9 is het meest perfecte getal, aangezien het de uitkomst is van de vermenigvuldiging van 3, het perfecte getal, met zichzelf). Een uitstekend idee.

Omgekeerde kaart

Afgunst of jaloezie jegens ons.

STAVEN 8

8 van Staven

Betekenis

Kaart die betrekking heeft op het evenwicht. Ondanks de inspanningen is de situatie niet veranderd. De situatie ziet er goed uit en het lijkt erop dat dit ook zo blijft.

Omgekeerde kaart

Een situatie die vastloopt.

STAVEN 7

7 van Staven

Betekenis

Doorbreken van de impasse, onverwachte positieve verrassingen.

Omgekeerde kaart

Een overdaad aan ondeugden, maar ook in deugdzaamheid.

STAVEN 6

6 van Staven

Betekenis

Een al met al positieve situatie voor ons handelen, gunstige omstandigheden van buitenaf, een goede basis voor de toekomst.

Omgekeerde kaart

Bedreigde zekerheden, bedreigde status en veiligheid.

STAVEN 5

5 van Staven

Betekenis

Instabiliteit, verstoring van het evenwicht, gedrevenheid.

Omgekeerde kaart

Te veel onstuimigheid, onenigheid, overmatig verlangen.

STAVEN 4

4 van Staven

Betekenis

Symmetrie en harmonie in ons leven. Teruggevonden stabiliteit, ontspanning. Kleine bevredigende successen.

Omgekeerde kaart

Onterecht gebrek aan rust.

STAVEN 3

3 van Staven

Betekenis

Een perfecte manier van handelen. Bescherming jegens ons. De drie staven vormen een soort schild om ons te beschermen.

Omgekeerde kaart

Behoefte aan bescherming, steun.

STAVEN 2

2 van Staven

Betekenis

Positieve en stevige band. Intensieve samenwerking aan een project, partnerships. Iemand op wie je kunt rekenen, op wie je kunt steunen.

Omgekeerde kaart

Tegenstellingen bij partners. Conflicten met mensen die ons dierbaar zijn. Te nauwe, verstikkende banden.

AAS VAN STAVEN

Aas van Staven

Betekenis

Creativiteit, initiatief, macht, kracht, vindingrijkheid. Het creëren van nieuwe dingen, het produceren van nieuwe ideeën, een actie die zijn vruchten afwerpt.

Omgekeerde kaart

Fout handelen, doelstellingen die niet zijn bereikt, verval.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing