Het lezen van de tarotkaarten met de methode van het collectief onbewuste

Hoe het werkt

Voorbeeld van een tarotlezing met de methode van het collectief onbewusteVolgens de beroemde psycholoog Carl Gustav Jung, grondlegger van de analytische psychologie, bestaat er een collectief onbewuste, dat door alle mensen wordt gedeeld en wordt overgeërfd van hun gemeenschappelijke voorouders. Dit onbewuste is samengesteld uit zogenaamde archetypen, die worden uitgedrukt in beelden die onze oergedachten belichamen en die we in alle culturen aantreffen.

Kortom, er bestaat een verzameling van beelden en symbolen die de verschillende menselijke culturen gemeen hebben en die niet meer verklaard hoeven te worden. Beelden die krachtige reacties in ons opwekken en die inmiddels diep geworteld zijn in onze cultuur en in onze geest, in een soort van collectief onbewuste.

Het is Jung zelf die de tarotkaarten als uitgelezen archetypen bestempelt, dat wil zeggen als wezenlijke elementen van het collectief onbewuste.

Tijdens deze tarotlezing laat de kaartlegger alle tarotkaarten aan de vraagsteller zien en controleert daarbij welke reacties er teweeg worden gebracht. Besteedt de vraagsteller bijzondere aandacht aan bepaalde kaarten? Zijn er kaarten die een verwarrende uitwerking hebben? Of zijn er andere kaarten die intrigerend werken?

Aanwijzingen voor het gebruik

Deze tarotlezing wordt aanbevolen als de vraagsteller, dus degene die antwoorden van de Tarot wil, een rol van betekenis speelt in de situatie waarvoor hij de Tarot raadpleegt.

Met name als de gezochte antwoorden deels in de persoon zelf verborgen kunnen liggen, of in ieder geval ook afhankelijk kunnen zijn van het eigen gedrag. Of als de vraagsteller het antwoord diep van binnen eigenlijk al weet, maar het alleen maar moet beseffen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand wil weten of zijn/haar geliefde wel de juiste persoon voor hem/haar is.

In dit geval staat het vast dat de vraagsteler een duidelijke rol zal spelen voor een succesvol verloop. Het is ook duidelijk dat de vraagsteller naar alle waarschijnlijkheid onbewust al zeer duidelijke tekenen van compatibiliteit heeft ervaren, maar ook tekenen van eventuele struikelblokken. Misschien heeft hij/zij deze wel verdrongen, onbewust van het belang en de betekenis ervan, of genegeerd, omdat ze niet overeenstemmen met de verwachtingen.

Kortom, deze methode om de Tarot te lezen is bij uitstek geschikt om antwoorden te vinden die misschien al in ons aanwezig zijn, en om te onthullen wat we onbewust al weten.

Eerste legging van de tarotkaarten

Gebruik bij deze methode om de Tarot te lezen alleen de 22 kaarten van de Grote Arcana.

De vraagsteller zit tegenover je en heeft zojuist zijn/haar vraag geformuleerd.

De kaartlegger gaat vervolgens over tot het schudden van de tarotkaarten en zodra hij dit gunstig acht, begint hij ze één voor één recht en leesbaar voor de vraagsteller open te leggen, zodat deze ze goed kan zien.

De kaartlegger gaat op deze manier zonder haast verder, en draait steeds één kaart tegelijk om, die hij voor de vraagsteller naast elkaar op tafel legt.

Meestal worden de kaarten in 3 rijen gerangschikt, zodat de rij niet te lang wordt. Zo ontstaan er dus drie rijen kaarten, 2 rijen met 7 kaarten en één met 8.

Eerste legging van de kaarten met de methode van het collectief onbewuste

Heel belangrijk: alles draait hierbij om de snelheid van deze handeling. De kaartlegger moet de vraagsteller de tijd gunnen om de kaarten goed te bekijken en er op te reageren. De snelheid moet dus variëren.

De snelheid moet de vraagsteller te allen tijde in staat stellen om de naam van de kaart te lezen en de afbeelding goed te bekijken. Op het moment dat er een duidelijke interesse van de vraagsteller en een bepaalde connectie met een specifieke kaart wordt geconstateerd, moet de snelheid afnemen.

En dat is nog niet alles: de kaartlegger moet zo goed zijn dat hij niet laat merken dat hij de vraagsteller observeert. De vraagsteller moet de indruk krijgen dat ook de kaartlegger voor de volle 100% opgaat in het bekijken van de kaarten.

Stap 2

De kaartlegger pakt één voor één de kaarten die eerder op tafel waren gelegd en houdt daarbij goed in de gaten welke kaarten van de vraagsteller de meeste aandacht krijgen.

Als hij alle kaarten heeft verzameld, schudt hij ze en legt hij de stapel voor de vraagsteller neer, met het verzoek om deze in tweeën te verdelen.

De kaartlegger vraagt vervolgens aan de vraagsteller om één van de twee helften te pakken, en deze aan hem te overhandigen.

De kaartlegger ontvangt van de vraagsteller de gekozen groep kaarten, legt deze voor zich op tafel en legt de andere helft van het kaartspel, die dus niet gekozen is, weg (ook hier met langzame bewegingen, volgens de procedure).

Nu begint de kaartlegger met de daadwerkelijke lezing, waarbij hij de kaarten van de gekozen helft geleidelijk aan open legt.

Legpatroon van de kaarten

De kaarten worden één voor één gerangschikt in een soort piramide.

1 kaart op de eerste rij.

2 kaarten op de tweede rij, die de onderste hoeken van de kaart op de eerste rij gedeeltelijk bedekken, enzovoort.

Legpatroon van de kaarten met de methode van het collectief onbewuste

Interpretatie van de kaarten

Hier komt het aan op de vaardigheid van de kaartlegger.

De kaarten moeten op basis van hun oorspronkelijke betekenis geïnterpreteerd worden, maar ook op basis van hun “relatie” met de aangrenzende kaarten, dus met de kaarten die ze aanraken.

Bij een dergelijke lezing kunnen er talloze overwegingen worden gemaakt, maar mijn advies is om geen complete lezing van alle mogelijke aspecten uit te voeren, maar om te beginnen met de kaarten die bij de eerste legging een bepaalde interesse of connectie bij de vraagsteller lieten zien.

Voorbeeld van een tarotlezing met de methode van het collectief onbewuste

Als de vraagsteller bijvoorbeeld bij bovenstaande afbeelding in de eerste lezing interesse heeft getoond voor de kaart De Toren, dan legt de kaartlegger de algemene betekenis ervan uit, met name de betekenis in relatie tot de gestelde vraag. Hij kan deze uitleg vervolgens verder uitwerken door het verder uit te breiden en te koppelen aan de betekenis van de aangrenzende kaarten, in dit geval De Pausin, Gematigdheid en De Geliefden.

Gedetailleerde informatie

Als je de betekenis van de tarotkaarten nog steeds niet helemaal goed onder de knie hebt, kun je hier mijn samenvattende gids met betrekking tot de betekenis van de tarotkaarten lezen.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing