Het lezen van de tarotkaarten met de methode van het Keltisch Kruis

Hoe het werkt

In het Keltisch Kruis heeft elke kaart op basis van zijn positie een precieze betekenis, die zonder verdraaiing wordt gebruikt voor de lezing.

Bij deze methode om de Tarot te lezen, kan gebruik worden gemaakt van alleen de 22 kaarten van de Grote Arcana, maar ook van het hele tarotdeck. Dit is slechts een kwestie van voorkeur, de keuze mag iedereen naar eigen goeddunken maken.

De kaartlegger schudt vervolgens de kaarten en geeft de stapel aan de vraagsteller met het verzoek deze te splitsen.

Na de kaarten weer te hebben samengevoegd, begint de kaartlegger de kaarten te leggen zoals in onderstaande afbeelding te zien is. Ik adviseer om de kaarten van 1 tot 6 meteen om te draaien en open te leggen, maar de andere kaarten nog niet.

Het lezen van de tarotkaarten met de methode van het Keltisch Kruis

Als de kaartlegger direct een bepaalde interpretatie ziet, kan hij al beginnen met uit te leggen wat hij ziet. Zo niet, dan gaat hij over tot het omdraaien van de gedekte kaarten, waarbij hij gaandeweg de kaarten kiest in de positie die hij het meest geschikt acht.

De betekenis van de kaarten op basis van hun positie

  • Kaart 1 - Het heden. Deze kaart geeft de huidige situatie weer, beschrijft het uitgangspunt en hoe de vraagsteller zich daarbij voelt.
  • Kaart 2 - De hindernis. Een ongunstige invloed. Alles wat een hindernis vormt, werkt als een rem, of heeft een negatieve invloed op de situatie. Het staat ook voor de twijfels van de vraagsteller, en voor datgene wat een belemmering vormt voor het bereiken van de doelstellingen en het verbeteren van de situatie.
  • Kaart 3 - Het lot, de bestemming. De mogelijke oplossing, de doelstellingen. Deze kaart staat voor de mogelijke natuurlijke oplossing van de situatie, namelijk waar het lot ons brengt als we niet besluiten om in te grijpen om het resultaat om te buigen.
  • Kaart 4 - De toekomst. Dit geeft over het algemeen veranderingen en gebeurtenissen aan die zich in het leven van de vraagsteller kunnen afspelen. Het is niet het eindresultaat, maar het is wat het zou kunnen triggeren.
  • Kaart 5 - De basis, de grondslag van de vraag van de vraagsteller. Datgene wat schuilt achter de vraag van de vraagsteller, datgene wat hij echt wil weten. De betekenis van wat men wil weten. De oorsprong van de vraag.
  • Kaart 6 - Het (recente) verleden. Het verleden van de vraagsteller, met name het verleden met betrekking tot het consult, het verleden dat aanleiding gaf tot het consult. Dit kan ook duiden op het verleden dat van invloed is op de kaart die betrekking heeft op de huidige situatie (kaart 1), en op de zorgen van de vraagsteller.
  • Kaart 7 - De vraagsteller. Deze kaart definieert steeds beter de positie en de rol van de vraagsteller binnen het totaalbeeld dat zich aandient. Het kan een indicatie zijn van iemands hoop en gemoedstoestand.
  • Kaart 8 - De omgeving, de situatie, externe krachten. Dit geeft de context aan waarin de vraagsteller verkeert. Het zijn de krachten, de mensen en de omstandigheden die van invloed zijn op de situatie en op de vraagsteller, maar ook de krachten, de mensen en de omstandigheden waar de vraagsteller zelf invloed op kan hebben.
  • Kaart 9 - Hoop, verlangens en angsten. Dit is de meer intieme en persoonlijke kant, met alle hoop en angsten van dien. Het zijn ook emoties en gevoelens, die een grote rol kunnen spelen in de context van het consult en bij het verloop van de gebeurtenissen die tot het uiteindelijke resultaat zullen leiden.
  • Kaart 10 - Het uiteindelijke resultaat, het definitieve antwoord. Dit is de conclusie, de uiteindelijke oplossing voor de gestelde vraag. Het is het resultaat van alle krachten die door de andere 9 kaarten van de Arcana zijn belicht. Het is de toekomst die nog niet is geschreven.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dit is de meest geschikte methode voor kaartleggers die zich willen verdiepen in de Tarot en hun kennis hierover willen verruimen. Het is namelijk een zeer intuïtieve methode, met een duidelijke structuur, omdat elke kaart een precieze betekenis heeft, die is gebaseerd op de positie van de kaart. Ook het aantal kaarten dat wordt gebruikt, dat ze er zo aantrekkelijk uitzien op tafel en niet in de laatste plaats de mysterieuze en intrigerende naam dragen hiertoe bij.

Daarom adviseer ik deze methode ook als je de tarot moet lezen voor iemand die echt tot in detail wil weten hoe dingen werken, want er zijn hier duidelijke aanwijzingen te vinden over de redenen waarom je iets vertelt. Je zou bijvoorbeeld kunnen uitleggen dat de meest linkse kaart het verleden voorstelt, wat de reden is voor een bepaalde uitspraak die je doet. Daarbij kun je ook de symbolen op de kaart laten zien die betrekking hebben op wat je vertelt. Op deze manier wordt de dorst naar het “willen weten hoe dingen werken” gestild.

De redenen waarom het zo populair is

De methode van het Keltisch Kruis is misschien wel de meest bekende en meest populaire methode om de Tarot te lezen, zowel online als offline.

Ik heb er nooit over nagedacht wat de redenen hiervan zouden kunnen zijn, en heb dit gewoon altijd als een feit geaccepteerd.

Maar toch heb ik de laatste tijd geprobeerd om te ontdekken waaraan dit enorme succes te danken zou kunnen zijn. Naar mijn mening is dat het volgende:

  • Er wordt gebruik gemaakt van 10 kaarten. Dit aantal leent zich uitstekend voor zowel het lezen met alleen de Grote Arcana, als met het hele tarotdeck. Bij gebruik van het hele tarotdeck is er dan ook een zeer grote kans dat de kaarten van de Grote Arcana naar voren komen. Deze zijn gemakkelijker te interpreteren, vooral voor beginnende kaartleggers. En bij het gebruik van alleen de Grote Arcana verschijnen er natuurlijk een behoorlijk aantal van deze kaarten, waardoor de interpretatie flexibeler wordt en er vele aanknopingspunten worden gegeven, wat voorkomt dat de minder ervaren kaartlegger vast komt te zitten tijdens de lezing door gebrek aan aanwijzingen.
  • Elke kaart heeft zijn eigen specifieke positie, waaraan een betekenis is gekoppeld met precieze nuances en kenmerken. Zoals gezegd kan dit een hulpmiddel zijn voor wie minder ervaring heeft, om altijd te weten welke richting moet worden ingeslagen bij het interpreteren van de kaarten. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan lezingen met een vrijere structuur, maar niets belet jou om tijdens het lezen wel rekening te houden met de positie van de kaarten, maar er niet al te veel belang aan te hechten en de voorkeur te geven aan andere elementen.
  • Het is intuïtief. Links geeft het verleden aan, rechts de toekomst. De kaart die 90° gedraaid is en die de middelste kaart bedekt, symboliseert een oppositie, een blokkade, enz. Door het feit dat dit zoals gezegd zeer intuïtief is, kan zelfs iemand die nog nooit een tarotlezing uit heeft laten voeren, vertrouwd raken met iets wat anders volkomen onduidelijk zou lijken. Er valt dus een barrière weg en het is veel gemakkelijker om ervoor te zorgen dat de vraagsteller zich op zijn gemak voelt en om uit te leggen waarom de kaarten iets specifieks aangeven.
  • Het ziet er mooi uit. Het valt niet te ontkennen dat de kaarten die op deze manier zijn gerangschikt er prachtig uitzien. Als een mooi tarotdeck en de juiste sfeer worden gecombineerd met het Keltisch Kruis, dan kun je ervan uitgaan dat het je lukt om de vraagsteller te fascineren.

Gedetailleerde informatie

Als je de betekenis van de tarotkaarten nog steeds niet helemaal goed onder de knie hebt, kun je hier mijn samenvattende gids met betrekking tot de betekenis van de tarotkaarten lezen.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing