De oorsprong van de Tarot

De oorsprong van de TarotHet zal je misschien verbazen, maar de Tarot vindt zijn oorsprong in een eenvoudig (en oud) kaartspel.

De kaarten van de Kleine Arcana van de Tarot, de stokken, kelken, zwaarden en munten, komen exact overeen met de kleuren van de Italiaanse speelkaarten (die vandaag de dag nog steeds veel worden gebruikt).

Aan het begin van de 15e eeuw werd er een vijfde “kleur” toegevoegd: de Troefkaarten.

De Troefkaarten waren rijker geïllustreerd en hadden meer overwicht dan de kaarten van de normale kleuren, wat garant stond voor de uiteindelijke zege.

Deze Troefkaarten werden vanaf het begin geïllustreerd met alles wat de cultuur en het geloof van die tijd vertegenwoordigde. Zoals Pausen en Keizers, maar ook voorstellingen van de deugden en de zwakheden van de menselijke ziel.

Verschillende edicten uit die tijd, zoals bijvoorbeeld het verbod om op zondag (een katholieke feestdag waarin het was voorgeschreven om zich te onthouden van dagelijkse activiteiten) met deze kaarten het spel “Trionfi” te spelen, getuigen van de grote populariteit van dit spel. De tarotkaarten waren overal te vinden, in alle Italiaanse cafés, en al snel ook in alle cafés in Europa.

De redenen voor het succes van dit spel

Een van de redenen van de wijdverbreide verspreiding van de Tarot was ongetwijfeld het feit dat het een zeer goedkoop spel was (omdat er alleen maar kaarten voor nodig waren) en dat het makkelijk na te bootsen was door iedereen die over een vaste hand en een minimum aan vaardigheid met pen en penseel beschikte.

Bovendien waren de kaarten rijkelijk gekleurd, dus veel aantrekkelijker dan de traditionele spellen uit die tijd, die meestal van hout waren gemaakt.

Maar wat was nou de ware drijvende kracht achter de verspreiding van dit spel? Eigenlijk was dat de periode waarin de bevolking en de rijkdom van de lagere klassen een beslissende groei doormaakten. De lagere klassen begonnen zich geleidelijk aan te bevrijden van de macht van de plaatselijke adel, waardoor er vrije steden ontstonden die een bloeiende handel mogelijk maakten, in het begin lokaal en geleidelijk aan ook op grotere schaal. Meer rijkdom betekende dat men tijd had voor ontspanning en om zich bezig te houden met het spelen van spelletjes.

En verder? Wel, ook de opkomst van drukwerk was van doorslaggevend belang. Door de toenemende rijkdom en de verspreiding van cultuur waren steeds meer boeken nodig. Zo kwam de Tarot in aanraking met modernere productiestructuren voor boeken, waardoor het mogelijk werd om tegen een werkelijk bescheiden prijs tarotkaarten van een mooie kwaliteit te vinden.

Dit was dus bijna een astrale conjunctie. De verspreiding van de Tarot, eerst in Italië en daarna in heel Europa, was bijna niet meer te stoppen.

De Tarot zoals wij die vandaag de dag kennen

De Tarot staat tegenwoordig niet bepaald bekend als een populair kaartspel.

Alleen in Frankrijk leeft de traditie van dit spel nog bij een handjevol liefhebbers.

Tarot staat vandaag de dag voor mysterie, esoterie en een gevarieerde en fascinerende wereld.

De eerste tarotkaarten werden gemaakt op goud- en zilverfolie, voor rijke adellijke families. Maar ook de tarotkaarten voor het “gewone volk” waren rijkelijk geïllustreerd en zijn nog steeds een lust voor het oog. Deze kaarten worden bewaard in de meest toonaangevende musea van de wereld en zijn van onschatbare waarde.

Het lijdt geen twijfel dat hun pracht een enorme aantrekkingskracht uitoefent.

Zoals eerder gezegd, moet hieraan worden toegevoegd dat de Troefkaarten, die we vanaf nu de Grote Arcana zullen noemen, zijn voorzien van sterke en krachtige afbeeldingen die staan voor alles wat in die exacte historische periode kracht en macht voorstelde, maar ook angsten en deugden symboliseerden.

Pas enkele eeuwen later bestudeerde Carl Gustav Jung de “kracht” van de symbolen en de kracht die zij belichamen, waarbij hij benadrukte dat dit niet slechts beelden zijn. Ze belichamen nog veel meer: angsten, emoties, positieve gevoelens, enz. Maar al vóór de tijd van Jung was de kracht van de tarotafbeeldingen onmiskenbaar.

Het spreekt dan ook bijna voor zich dat de tarotkaarten in de eeuwen na hun creatie de aandacht van de esoterici trokken en niet meer als kaartspel werden gebruikt, maar als hulpmiddel om de actuele situatie, en zelfs de mogelijke toekomst, beter te onderzoeken.

Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing