Het Boek van Hermes volgens Papus

Wie was Papus?

Het Boek van HermesPapus, wiens echte naam Gérard Encausse was, was een van de belangrijkste esoterici van de 19e eeuw.

Hij was een arts en een vrijmetselaar, en wordt vandaag de dag nog steeds herinnerd als een van de grootste occultisten die ooit hebben bestaan.

Er bestaat waarschijnlijk geen andere onderzoeker die met zo’n absolute zelfopoffering een groter deel van zijn leven heeft gewijd aan de studie van de esoterie en het occultisme, of die deze aspecten van de Tarot grondiger heeft behandeld.

Wat is het boek van Hermes?

Het Boek van Hermes, is een bundel of een reeks bundels van goddelijke oorsprong, die zou zijn geschreven en zijn achtergelaten op aarde, met daarin de absolute kennis en de oplossing voor alle raadsels en mysteries. Deze kennis lag waarschijnlijk verborgen in de oude Egyptische bibliotheken en zou verloren zijn gegaan.

Vaak wordt het “Boek van Hermes” gelijkgesteld met het “Boek van Thot” (een oude Egyptische godheid, vaak geassocieerd met de god Hermes, d.w.z. Hermes Trismegistus).

Waarom is dit alles van belang?

Omdat men er sinds de 19e eeuw van overtuigd is dat het felbegeerde boek eindelijk is gevonden: het is de Tarot!

De Tarot zou in feite een boek met afbeeldingen zijn, dat de synthese van universele kennis weergeeft.

De bekende personen die het meeste hebben bijgedragen aan de identificatie ervan waren Antoine Court de Gébelin en Éliphas Lévi, maar het is Papus die ons een van de meest uitgebreide verhandelingen over het Boek van Hermes en de betekenis ervan heeft nagelaten.

De betekenis van de bladzijden van het Boek van Hermes

Het Boek van Hermes is bewust cryptisch en niet gemakkelijk te ontcijferen. Hieronder volgt een goed uitgangspunt om de Tarot in dit perspectief te zien: de betekenis van de “bladzijden” van het Boek van Hermes volgens Papus.

 • Arcanum 1 – De Magiër. De mens moet, net als God, altijd actief handelen. Hij moet streven naar het hoge, naar de wetenschap, maar hij moet werken om succes te behalen in de materiële wereld.
 • Arcanum 2 - De Paus. Voor de ingewijde die de tempel met wilskracht benadert, zal het pad van de Waarheid zich openen. Maar kijk wel uit voor het pad dat je bewandelt en laat je leiden door het licht van de gerechtigheid.
 • Arcanum 3 – De Keizerin. Als de Keizerin zich aan je openbaart, mag je op succes bij je inspanningen hopen. Maar je moet wel weten hoe je een vruchtbare geest kunt verenigen met rechtschapen gedrag.
 • Arcanum 4 – De Keizer. Tegen een sterke wil is niets opgewassen. Vechten voor wat waar en juist is, is eerder een plicht dan een recht.
 • Arcanum 5 – De Paus. Kwaad en goed zijn altijd in je buurt. En alleen jouw geweten is in staat om hun stemmen te horen.
 • Arcanum 6 – De Geliefden. Ondeugd zal je altijd meer aantrekken dan deugd, dus neem je beslissingen zorgvuldig. Maar neem in ieder geval een beslissing, want in besluiteloosheid blijven hangen is altijd erger dan een slechte keuze.
 • Arcanum 7 – De Zegewagen. De Zegewagen staat voor werk dat je met succes hebt verricht en het overwinnen van de hindernissen die je daarbij tegenkomt. Houd de controle over alle elementen en ga de toekomst onbevreesd tegemoet.
 • Arcanum 8 - Gerechtigheid. De toekomst staat altijd in het teken van het evenwicht tussen goed en kwaad. Denk eraan dat elke actie die je onderneemt altijd een reactie met zich meebrengt, dus moet je altijd anticiperen en voorbereid zijn op tegenspoed.
 • Arcanum 9 – De Heremiet. Voorzichtigheid is het pantser van de wijze. Neem deze altijd in acht, zelfs bij de kleinste dingen.
 • Arcanum 10 - Het Rad van Fortuin. Het lot staat altijd klaar om toe te slaan, afhankelijk van hoe het wiel draait. Het is niet gemakkelijk om aan de top van het wiel te blijven.
 • Arcanum 11 - De Kracht. Het symbool van de kracht die de mens krijgt door zijn zelfvertrouwen. Om iets te kunnen doen, moet je geloven dat je het kunt.
 • Arcanum 12 – De Gehangene. Opoffering is de goddelijke wet, waarvan niemand is vrijgesteld. Maar verwacht daar in deze wereld geen dankbaarheid voor.
 • Arcanum 13 - De Dood. Aardse dingen zijn van korte duur, net zoals het leven. Alleen door onszelf te spiritualiseren, creëren we een tweede mens, de hemelse mens.
 • Arcanum 14 - Gematigdheid. Het symbool van de voortdurende beweging van het leven, en van zijn oneindige natuurlijke combinaties. Beproef je kracht en bestrijdt zelfs het hardste gesteente, druppelsgewijs, net zoals water steen slijt.
 • Arcanum 15 – De Duivel. Symbool van het noodlot dat plotseling toeslaat. Als je de rol van het noodlot niet hebt begrepen en niet hebt geaccepteerd, kun je jezelf niet wijs noemen.
 • Arcanum 16 - De Toren. Rivaliteit leidt vaak tot een algehele teloorgang. Accepteer alle beproevingen die je tegenkomt als een test die God je laat ondergaan.
 • Arcanum 17 – De Ster. Wat er ook in je leven gebeurt, je moet de hoop nooit opgeven. Hoop is het zusje van geloof.
 • Arcanum 18 - De Maan. De duisternis omhult de geest als men zich door zijn instinct laat leiden. Bedenk dat verborgen hindernissen veel angstaanjagender zijn dan de hindernissen die duidelijk zichtbaar zijn.
 • Arcanum 19 – De Zon. Het licht van mysteries is heel beangstigend. Het verlicht degenen die er de juiste aandacht aan schenken, maar wie de macht ervan negeert of er misbruik van maakt, wordt erdoor getroffen.
 • Arcanum 20 – Het Oordeel. Het opstijgen van je ziel is de beloning voor de beproevingen waaraan het is onderworpen. Wees op je hoede voor voorspoed en heb vertrouwen in het lijden.
 • Arcanum 0 – De Dwaas. De man die zichzelf tot slaaf van materiële zaken heeft gemaakt, dreigt in de afgrond te storten. Zijn knapzak zit vol met fouten en gebreken.
 • Arcanum 21 – De Wereld. Het machtsniveau dat de ingewijde kan bereiken, wordt alleen beperkt door zijn intelligentie en wijsheid.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing