Het tarottraject volgens Oswald Wirth

Oswald Wirth

De tarotkaart De SterOswald Wirth was een van de meest vooraanstaande esoterici van de late negentiende eeuw, toen esoterie een serieuze aangelegenheid was en doordrong tot de voornaamste kringen van de maatschappelijke elite.

Hij was lid van de voornaamste geheime genootschappen uit die tijd. Hij was een vrijmetselaar, en hij was vriend en medestander van bijna alle bekende namen uit de toenmalige wereld van de Tarot.

Ook al worden er met betrekking tot esoterie en Tarot vaak andere namen genoemd, wil ik het om twee redenen toch over hem hebben:

 • Hij schreef de misschien wel meest complete verhandeling over de Tarot.
 • Hij ontwikkelde een tarotdeck waarvan velen van mening zijn dat het de symboliek en de esoterie het beste benadert, maar dat vandaag de dag weinig bekendheid geniet.

De leer van Wirth

Volgens Oswald Wirth is de Tarot een verhandeling van hoge filosofie die aan de hand van afbeeldingen wordt belicht. De meeste mensen begrijpen dit boek echter niet, omdat ze niet in staat zijn om het tot hun verbeelding te laten spreken.

Hij stelt dat we het vermogen hebben verloren om ons te verliezen in vruchtbare beschouwingen die voortkomen uit de loutere schijn van dingen.

Taal werd aanvankelijk alleen uitgedrukt in reële, fysieke concepten, zonder dat er sprake was van abstracte ideeën. Daarom werden de oudste vormen van kennis in afbeeldingen uitgedrukt. En jarenlang bleven afbeeldingen voor gewone mensen de meest effectieve manier om concepten tot uitdrukking te brengen.

De Tarot is een meesterwerk, dat de latere overheersing van het geschreven woord heeft overleefd.

Wirth beschouwde de Tarot als kunst. Hij vond ook dat deze alleen door kunstenaars mocht worden gebruikt, oftewel door degenen die hebben geleerd om de Tarot te ontcijferen.

Het inwijdingstraject volgens Wirth

Volgens Wirth bestaat er een zeer specifiek inwijdingstraject van wijsheid binnen de Tarot. Zij die weten hoe ze de Tarot moeten lezen, kunnen hierin de stappen vinden die leiden tot kennis, wijsheid en heerschappij over dingen.

 1. De Goochelaar (De Magiër). De “inwijdeling” is van niemand afhankelijk. Hij wil geen kennis ontlenen aan anderen. Er is een groot intellectueel initiatief nodig om de deur van de Tempel te benaderen. Men moet durven, men moet een ontembare wil bezitten om kennis te benaderen.
 2. De Pausin (Juno). De wetenschap van de ingewijden is niet de materiële wetenschap van wat onze zintuigen waarnemen. Slechts door in zichzelf te treden, in het aangezicht van de eigen ziel, wordt deze geopenbaard.
 3. De Keizerin. Klim zo hoog als je kunt! Overstijg de hemel! Leer naar boven te klimmen en van bovenaf, zonder dat het je gaat duizelen, alles om je heen te overpeinzen. Klim naar boven om je blik te verruimen, zodat je kunt ontsnappen aan de beperkingen van je opvattingen.
 4. De Keizer. Doe iets! Grijp de controle over jezelf, grijp de scepter die over jouw persoonlijkheid heerst: jij bent jouw eigen Keizer.
 5. De Paus (Jupiter). Zorg dat je leert! Luister naar anderen, maar luister ook en vooral naar jezelf. Formuleer je eigen wetenschap, en volg diens aanwijzingen.
 6. De Verliefde (De Geliefden). Beslis vrijelijk over je eigen lot. Ben je bang? Je moet begrijpen dat als je sterk wilt zijn, je ook moet accepteren dat je moet lijden.
 7. De Zegewagen. Laat zien dat je jezelf kunt sturen. Het is belangrijk om uiteenlopende krachten aan te kunnen sturen, die je naar de overwinning zullen leiden als je ze op de juiste manier beheerst.
 8. Gerechtigheid. Zorg voor gerechtigheid in jezelf, en je zult een stabiel evenwicht bereiken.
 9. De Heremiet. Isoleer jezelf, concentreer je op jezelf. Zoek het licht dat jouw pad moet verlichten in jezelf, want dat is de plek waar het zich bevindt. Ga langzaam en voorzichtig voorwaarts, zodat je nooit op je schreden hoeft terug te keren.
 10. Het Rad van Fortuin (Het Geluk). Als je eenmaal de eenzaamheid hebt overwonnen, kom je in de cirkel van het menselijk leven terecht. Kijk niet neer op lagere statussen en omstandigheden, maar probeer er juist je voordeel mee te doen.
 11. De Kracht. Leer discipline. Als je je instincten de vrije loop laat, laat je zien dat je zwak bent. Wie sterk is, houdt zijn instincten en passies in bedwang, zonder daarbij het enthousiasme te doven.
 12. De Gehangene. Help anderen. Geef zonder per se te willen ontvangen.
 13. De Dood. Zodra de illusies van het verleden verdwijnen, kun je je opmaken voor wat de toekomst jou zal brengen. Laat dat wat voorbij is varen, om plaats te maken voor iets nieuws.
 14. De Gematigdheid. Wederopstanding. Na het verlaten van de sterfelijke staat kun je dankzij het regenererende water nu ten hemel stijgen.
 15. De Duivel. Zonder hellevuur zou de aarde onvruchtbaar zijn. Er is geen goed zonder kwaad. Als je weet hoe je de duivel in jezelf moet temmen, is hij geen vijand, integendeel.
 16. De Toren. Gematigdheid die wordt opgelegd aan degenen die sterk zijn, om te voorkomen dat ze te ver gaan en falen. Doe niet te veel en doe het ook niet te snel, doseer je ambities en je dorst naar kennis.
 17. De Ster. Leer de kunst van het uitrusten. Van slapen krijg je weer de dynamiek die je nodig hebt. Leer te genieten van aardse geneugten, zonder hierbij te overdrijven. De wijze is geen humeurige asceet.
 18. De Maan. We zijn het slachtoffer van de schijn, die ons steeds weer bedriegt. We leren alleen maar ten koste van fouten en pijnlijke verwondingen.
 19. De Zon. Het ware licht schijnt alleen maar via de geest. Geniet van het leven, maar vergeet niet dat verlichting alleen iets spiritueels is. Geluk is geen doel op zich, of iets persoonlijks. Het kan alleen maar collectief zijn.
 20. De Engel of Het Oordeel. De verlichte geest verlaat het lichaam. De geest verlaat het lichaam om tot een hogere, meer omvattende staat over te gaan. Maar zonder het besef te verliezen van wat is geweest.
 21. De Wereld. Het verleden is een les voor onze toekomst. Op basis van wat is geweest, stellen wij ons voor wat er komen gaat.
 22. De Dwaas. Re-integratie in het Oergeheel (alleen door je nederig bewust te worden van het feit dat je niets bent in het licht van de kracht die alle dingen voortbrengt). Als je eenmaal de top hebt bereikt van waaruit je alle koninkrijken der aarde kunt aanschouwen, zul je je overgeven aan de duizelingwekkende oneindigheid en zal de bodemloze afgrond je opslokken. Zo word je dus weer opgenomen in het Oergeheel.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing